Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Vooronderzoek

Verzamel eerst zoveel mogelijk gegevens over uw familie uit archiefstukken die u zelf in bezit hebt, zoals trouwboekjes, uittreksels uit geboorteakten, rouwkaarten, bidprentjes enz. Probeer uw gegevens aan te vullen met stamboomgegevens die op het internet te vinden zijn. Er zijn veel nuttige websites die u kunt raadplegen.

  • Bij het Centraal Bureau voor Genealogie kunt u nakijken of er al iets gepubliceerd is over de familie waar u onderzoek naar wilt doen.
  • Op de website WieWasWie kunt u databases met persoonsgegevens doorzoeken van heel Nederland.
  • De Wet Hergebruik van Overheidsinformatie was ook de aanleiding voor het lanceren van de website Open Archieven, waar eveneens gegevens over personen in heel Nederland kunnen worden opgezocht.
  • Op de website AlleFriezen kunt u akten van de burgerlijke stand van bijna alle Friese gemeenten opzoeken en bekijken. Aan het toevoegen van de bevolkingsregisters wordt nog steeds gewerkt. De bevolkingsregisters van  Leeuwarden en de herindelingsgemeenten Leeuwarderadeel en Boarnsterhim (waaronder rechtsvoorgangers Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel) zijn er reeds raadpleegbaar, zoals ook die van de deels aan de gemeente Leeuwarden toegevoegde voormalige gemeente Littenseradiel (waaronder de rechtsvoorgangrs Baarderadeel en Hennaarderadeel).
  • U kunt ook een naam invoeren in het algemene zoekvenster van de website van het HCL. U wordt dan via het aantal getoonde treffers op de tegel 'Genealogie' automatisch doorgelinkt naar Alle Friezen.  
  • Op de website van de gemeente Leeuwarden kunt u nog bestaande graven opzoeken op de Noorder- en de Huizumer begraafplaats.


Voor onderzoek in specifiek Fries bronnenmateriaal willen wij u verwijzen naar de te downloaden digitale versie van de publicatie 'Friezen Gezocht' die u wordt aangeboden door Tresoar. Deze 'Gids voor stamboomonderzoek in Friesland', geschreven door oud-Tresoar medewerker Pieter Nieuwland, is nog steeds een belangrijk naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar Friese voorouders.


Enkele links naar gedigitaliseerde bronnen en genealogische websites:
 

Lokaal

 

Regionaal

 

Nationaal