Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Primaire en secundaire bronnen

In de geschiedwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire bronnen. Met primaire bronnen wordt archiefmateriaal of literatuur bedoeld uit de onderzoeksperiode en van de betrokken personen. Secundaire bronnen zijn bronnen uit tweede hand over het onderwerp en de onderzoeksperiode. Secundaire bronnen bouwen vaak voort op primaire bronnen. Een combinatie van primaire en secundaire bronnen (waaronder historiografie uit de bibliotheekcollectie) maakt een historisch onderzoek volledig.
Let ook op bronvermeldingen in de literatuur over een bepaald onderwerp; deze kunnen u verder helpen bij uw zoektocht naar bruikbaar bronnenmateriaal.

Zoeken in de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden

Op de website van het HCL kan men in één keer alle collecties op trefwoord doorzoeken: de archieven, de beeldbank, de bibliotheek, de bouwdossiers, de raadsverslagen, de kranten, de genealogische bronnen en de filmverzameling.
De zoekresultaten van een bepaald trefwoord verschijnen per collectie in een overzicht. Zo ziet u dus in één oogopslag hoeveel beeldmateriaal er over uw onderwerp aanwezig is, in welke archieven het voorkomt, of er over gepubliceerd is, en of uw onderwerp in de gedigitaliseerde kranten vermeld wordt.
Het is raadzaam niet slechts op één trefwoord zoeken, maar ook op daarmee verband houdende termen. Het kan namelijk zijn dat de benaming van uw onderwerp niet letterlijk voorkomt in de omschrijving van de documenten, maar onder een andere term of een verzamelnaam.
Als een zoekactie geen treffers oplevert, kunt u de inventarissen met behulp van de inhoudsopgave systematisch doorzoeken.

Archieven

Bij het HCL zijn vele archieven aanwezig van gemeentelijke instellingen, fabrieken, scholen, kerken, verenigingen, etc. Ook archieven van families en particuliere personen worden bij het HCL bewaard.

Beeldbank

Niet alleen foto’s, schilderijen en prenten zijn in de beeldbank opgenomen. U vindt er bijvoorbeeld ook bouwtekeningen en affiches en prentbriefkaarten.
Bij de afbeeldingen staat vaak bruikbare informatie vermeld, zoals dateringen en beschrijvingen.

Bibliotheek

De bibliotheek van het HCL bevat literatuur over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Leeuwarden. Ook tijdschriften, jaarverslagen en drukwerk maken deel uit van de bibliotheek. In de bibliografie van Leeuwarden kunt u zoeken naar artikelen die in tijdschriften verschenen zijn.

Kranten en tijdschriften

Kranten kunnen een rijke bron van informatie zijn. De Leeuwarder Courant, opgericht in 1752, is geheel gedigitaliseerd en op trefwoord doorzoekbaar. Ook 't Kleine Krantsje, dat van 1964-1997 is verschenen, is digitaal te raadplegen. In de depots heeft het HCL nog meer krantencollecties, deze zijn ter inzage op te vragen in de studiezaal. U kunt ook zoeken naar berichten over uw onderwerp in andere regionale of landelijke kranten. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek en op de site kranten-historisch.startpagina.nl kunt u gedigitaliseerde kranten en tijdschriften van heel Nederland bekijken.