Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Erfgoedcentrum voor Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.

Het HCL heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot hét centrum voor het Leeuwarder historische erfgoed. Het takenpakket is in 2005 uitgebreid met het beheer van de omvangrijke kunstcollectie van de gemeente Leeuwarden en vanaf 1 januari 2007 met het beheer van het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel, beiden in de Prinsentuin gelegen. Sinds 2010 is de Oldehove-toren in beheer bij het HCL en museaal ingericht. Het HCL spant zich ook geregeld in voor het behoud van het stadsdialect het Liwwadders. Vaak in samenwerking met aanverwante instellingen organiseert het HCL diverse historische evenementen, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag, stadswandelingen, cursussen en lezingen. Ook worden wel rondleidingen gehouden in het HCL. Verder houdt het HCL naast de vaste expositie 'Verhalen van Leeuwarden' doorlopend wisselende exposities in eigen huis, over onderwerpen die met Leeuwarden te maken hebben. De stad kent zo’n rijke geschiedenis, dat het aantal thema’s onuitputtelijk is. 

 

HR HCL vVliet   454 HCL studiezaal Ruben van Vliet