Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Op vrijdagmiddag 1 juli is  tijdens een bijeenkomst in de voormalige Pniëlkapel - tegenwoordig onderdeel van de Johan Willem Frisoschool het 34e Leeuwarder wandelgidsje 'Voetstappen door Huizum-West' gepresenteerd. Het betreft een uitgave van Wijkpanel Huizum-West i.s.m. het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Naast een algemene beschrijving van de geschiedenis van de wijk voert de wandeling langs een 30-tal bezienswaardigheden.

Omslag 'Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen door Huizum-West'

De tekstuele bijdragen werden geleverd door Johan Dalstra, tevens auteur van De Schrans, ‘een historische beschrijving’ en De Verlengde Schrans & de Badweg, ‘een historische beschrijving’, Andries de Haan, Tom Sandijck en Leendert Plaisier met een speciaal woord van dank aan de onlangs overleden Roel Swart, torenwachter van de Oldehove. Het boekje is weer rijk geïllusteerd met afbeeldingen uit de collectie van het HCL. Froukje Draaijer vervaardigde de actuele foto's voor dit zeer lezenswaardige gidsje.

Het gidsje is voor € 7,50 te koop in de winkel van het HCL.