Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Bezoek in de zomermaanden de exposities in het HCL en Pier Pander Museum.

Interieur vaste expositieruimte Historisch Centrum Leeuwarden

De permanente expositie 'Het verhaal van Leeuwarden' is tijdens de afgelopen corona periode een drastische update ondergaan en is daarnaast ook nog eens aanzienlijk uitgebreid.

Zie voor meer informatie bij Vaste expositie - Verhalen van Leeuwarden

Daarnaast is de foto-expositie over de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk Schieringen-Heechterp - in ruim 10 jaar tijd uit de grond gestampt om de toenmalige woningnood te lenigen - de moeite van het bekijken meer dan waard en niet de laatste plaats voor de Leeuwarders die er ooit hebben gewoond. De wijk wordt de komende jaren drastisch onder handen genomen, waarbij nagenoeg alle portiekflatwoningen zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook zal ruim aandacht worden geschonken aan het groen  in de wijk en zal een natuurlijke verbinding met net Samenhoffpark worden tot stand worden gebracht.

In de permanente expositieruimte is tevens vitrine of mini-expositie ingericht met archeogische vondsten van hout. 

Zie voor meer informatie bij Wisselexposities