Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Begin dit jaar is in opdracht van de gemeentelijke projectleiding een aantal ambtenaren en anderen aan de slag gegaan om een laagdrempelige publicatie te produceren ten behoeve van BOSK. Donderdag is dit boekwerkje gepresenteerd in het HCL (Groeneweg 1). Enkele sprekers (tevens auteurs) vertelden kort wat over monumentaal groen in Leeuwarden.

Aly van der Mark reikt wethouder Evert Stellingwerf het eerste exemplaar van de brochure 'Monumentaal Groen' uit.
Aly van der Mark reikt wethouder Evert Stellingwerf het eerste exemplaar van de brochure 'Monumentaal Groen' uit. Foto: Ad Fahner.

Wethouder Evert Stellingwerf (van monumentenzorg én groen) nam vervolgens het eerste exemplaar in ontvangst (zie foto boven). Alle aanwezigen ontvingen eveneens een exemplaar. Vanaf 1 juli is de brochure gratis verkrijgbaar bij HCL, Visit Leeuwarden en BOSK.

Voorzijde brochure monumentaal groen.

De brochure kan ook in PDF-formaat vanaf deze website worden gedownload.