Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Leeuwtje
Geart de Vries ontvangt een Leeuwtje uit handen van burgemeester Buma. Naast hem zit zijn echtgenote Liesbeth.
Foto: Jacob van Essen

Op donderdag 4 maart ontving Geart de Vries bij zijn afscheid als directeur van het HCL een Leeuwtje uit handen van burgemeester Buma. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de gemeente Leeuwarden, zowel binnen als buiten zijn functie om. De Vries trad in 2009 aan en heeft er mede voor gezorgd dat het HCL als erfgoedinstelling meer naar buiten is getreden, onder meer door tal van activiteiten te organiseren of daarbij aan te sluiten. Geart de Vries blijft nog anderhalf jaar verbonden aan de gemeente. Zijn voornaamste taak wordt het interviewen van mensen die betrokken waren bij LF2018.