Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Naar aanleiding van ‘Bosk’ toont het HCL twee vitrines met archeologische vondsten van hout. Het betreft hout dat door de jaren heen bij opgravingen in de Leeuwarder binnenstad en Goutum is gevonden.

archeologische vondsten van hout 
Archeologische vondsten van hout.

De houten voorwerpen zijn afkomstig uit de collectie van Meindert Ley. Meindert is onder andere lid van de Werkgroep Archeologie en beheerder van de Facebooksite Archeologie in Leeuwarden.