Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland slavernij officieel afschafte. Veel Friezen associëren slavernij met het westen van Nederland, maar dat is niet terecht. Ook in Fryslân zijn namelijk sporen van deze pijnlijke geschiedenis te vinden. In de collecties van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar bevinden zich diverse bronnen die ons meer over het Friese slavernijverleden vertellen. Vanaf 21 juni is er op GeschiedenisLokaal Fryslân lesmateriaal bij die bronnen beschikbaar voor zowel het basis- als het voorgezet onderwijs.

Slavernijverleden van Fryslân
De afschaffing van de slavernij in de Nederlandse kolonies gebeurde in fases. In 1814 werd de handel in slaven verboden, in 1860 de slavernij in Nederlands-Indië en in 1863 de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Maar echt vrij waren de tot slaafgemaakten niet, want nog tot 1873 werden ze gedwongen om op de plantages te blijven werken. Dit jaar is het dus 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied écht voorbij is.
 
Tot voor kort werd slavernij gezien als iets waarmee Fryslân niet veel te maken had, dat steden als Amsterdam en Middelburg een grotere rol hebben gespeeld in het slavernijverleden van Nederland. Maar ook in onze provincie vind je sporen terug van het slavernijverleden. Gebouwen, monumenten en straatnamen in plaatsen als Leeuwarden, Harlingen, Dokkum en Wolvega, en archiefstukken en museale objecten in onze archiefinstellingen en musea herinneren aan dit pijnlijke verleden.

Slavernijverleden dichter bij Friese leerlingen
Het is belangrijk om de kennis en bewustwording van dit beladen erfgoed in onze directe omgeving te vergroten. Daarom heeft het digitale bronnenplatform GeschiedenisLokaal Fryslân het initiatief genomen om - in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden - het slavernijverleden dichter bij Friese leerlingen te brengen. Studenten van de Pabo en de docentenopleiding Geschiedenis ontwikkelden lessen, waarin leerlingen onderzoek doen naar sporen in en historische bronnen over de omgeving waarin zij dagelijks lopen, fietsen of scooteren.

Lancering nieuw lesmateriaal
Al het nieuwe lesmateriaal over het Friese slavernijverleden wordt op woensdag 21 juni tijdens een presentatie gelanceerd en is dan beschikbaar voor elke onderwijzer in Fryslân. De presentatie vindt plaats in Tresoar, van 15.30 tot 17.30 uur. Het programma start met sprekers over de bewustwording van het slavernijverleden in Nederland, Fryslân en het onderwijs. Tot slot wordt het nieuwe lesmateriaal door de studenten gedemonstreerd.

Meer activiteiten rondom de afschaffing van de slavernij zijn te vinden op de websites van TresoarHistorisch Centrum Leeuwarden en Keramiekmuseum Princessehof.