Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Op donderdag 14 april is het nieuwe bronnenplatform https://www.geschiedenislokaalfryslan.nl/ gelanceerd. De site voorziet in de behoefte van Friese scholen naar online bronnen en lesmateriaal over erfgoed in Fryslân. Docenten en leerlingen kunnen er onderzoek doen naar gedigitaliseerde historische bronnen uit hun eigen omgeving.

beeldmerk Geschiedenislokaal Fryslan

GeschiedenisLokaal Fryslân is een samenwerkingsproject van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en Fries Verzetsmuseum, namens alle erfgoedinstellingen in Fryslân. De site is gevuld in samenwerking met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis van NHL Stenden Hogeschool. Lees hier het volledige persbericht of bekijk hier de promovideo.