Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Meindert Seffinga

Meindert Seffinga is op 15 maart begonnen als directeur van het HCL. Tot vorige week was hij directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, waar hij nu ook nog woont. Het ligt in zijn bedoeling om op termijn naar Leeuwarden te verhuizen. Meindert heeft ruime ervaring met digitalisering, marketing en fondsenwerving en beschikt over een goed netwerk.

Zijn voorganger Geart de Vries heeft in februari de 65-jarige leeftijd bereikt en vond dat een mooi moment om het stokje over te dragen. Geart blijft nog anderhalf jaar verbonden aan de gemeente. Zijn voornaamste taak wordt het interviewen van mensen die betrokken waren bij LF2018.