Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Poëziesteen
Geart de Vries en zijn echtgenote Liesbeth onthullen de poëziesteen. Foto: Jacob van Essen

Op 4 maart jl. onthulde Geart de Vries bij zijn afscheid als directeur van het HCL de 56ste poëziesteen van Leeuwarden. De steen ligt bij de ingang van het HCL en toont een gedicht van Pier Boorsma over de Boterhoek (Butterhoek). Het was een passende onthulling aangezien Geart de Vries aan de wieg stond van de Leeuwarder poëzieroute. Ook het gedicht is hier erg passend, want het ligt in een gebied dat van oudsher bekend staat als de Boterhoek.