Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Op 4 maart, tijdens het officiële afscheid van Geart de Vries als directeur HCL, werd een brochure gepresenteerd met een wandel- en fietsroute langs sporen van Pieter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden. Woonhuizen van Troelstra in Leeuwarden en Stiens staan centraal, maar de route gaat ook langs plekken waar hij heeft gewerkt of politiek actief is geweest. De brochure is een gezamenlijke uitgave van HCL en Tresoar en is daar ook te koop voor 2 euro.

Piter Jelles brochure 2