Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Deze week verscheen ‘Sporen van het slavernijverleden in Fryslân’. In het boek onder redactie van Barbara Henkes (docent Rijksuniversiteit Groningen) is ruim aandacht voor Leeuwarden. Maar liefst 28 objecten zijn beschreven en opgenomen in een route door de binnenstad. Een eerste exemplaar werd daarom aangeboden aan burgemeester Van Haersma Buma.

Fragment omslag 'Sporen van het slavernijverleden in Fryslân'

Ook het HCL heeft meegewerkt aan de publicatie. Een aantal ontdekkingen van HCL-medewerkers Nykle Dijkstra en Jan Faber wordt vermeld. Zo voert de route niet alleen langs bekende plekken als het Nieuwe Stadsweeshuis, Princessehof en Stadhouderlijk Hof, maar ook langs voormalige woonhuizen van slaveneigenaren als Bruijnsvelt (Bagijnestraat 52), Nering Bögel (Grote Kerkstraat 7), Couperus (Voorstreek 37) en plantagedirecteur Hajonides van der Meulen (Voorstreek 13).

Later in het jaar komen er ook mogelijkheden om de route te lopen onder begeleiding van deskundige gidsen.

Lees ook de recensie van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 april en zaterdag 24 april 2021.