Boedelinventarissen > Beroepen > Adelborst

Adelborst

PersoonVerwijzing
Marten Cleenhans, beroep: Adelborst (1635) Inventarisatieboeken, nr. 1326
Boegh van Oldenborchs, beroep: Adelborst (1603) Inventarisatieboeken, nr. 660
Hans Hurdema(n), beroep: Adelborst onder de kapitein Philippus van Boshuisen (1636) Aestimatieboeken, nr. 750
Anna Hoijtes, beroep: Adelborst soldaat (1584) Inventarisatieboeken, nr. 248