Boedelinventarissen > Beroepen > Kapitein

Kapitein

PersoonVerwijzing
Hessel Aijsma, beroep: Kapitein (1688) Inventarisatieboeken, nr. 2636
Anthonius Mauritz. van Appel, beroep: Kapitein (1686) Inventarisatieboeken, nr. 2597
Henricus Beilanus, beroep: Kapitein (1691) Inventarisatieboeken, nr. 2715
Lambertus Beintema, beroep: Kapitein (1703) Inventarisatieboeken, nr. 2900
Christiaan van Coenen, beroep: Kapitein (1682) Inventarisatieboeken, nr. 2509
Dirck Julius Doijs, beroep: Kapitein (1701) Inventarisatieboeken, nr. 2878
Alexander Doijs, beroep: Kapitein (1703) Inventarisatieboeken, nr. 2903
Gale van Galema, beroep: Kapitein (1678) Inventarisatieboeken, nr. 2379
Hesselus Gerritsma, beroep: Kapitein (1639) Inventarisatieboeken, nr. 1451
Bernard Heringa, beroep: Kapitein (1638) Inventarisatieboeken, nr. 1415
N.N. Honsteede, beroep: Kapitein (1728) Inventarisatieboeken, nr. 3138
Alexander Hum, beroep: Kapitein (1672) Inventarisatieboeken, nr. 2181
Sierck Idsinga, beroep: Kapitein (1709) Inventarisatieboeken, nr. 2962
Mathijs Arent van Idsinga, beroep: Kapitein (1741) Inventarisatieboeken, nr. 3231
Brunet (van) Limoljet (Lijmoliet, van), beroep: Kapitein (1743) Inventarisatieboeken, nr. 3244
Paulus de la Migue, beroep: Kapitein (1751) Inventarisatieboeken, nr. 3282
N.N. Nijs, beroep: Kapitein (1637) Inventarisatieboeken, nr. 1410
Livius van Rispens, beroep: Kapitein (1682) Inventarisatieboeken, nr. 2531
Ulbe van Sixma, beroep: Kapitein (1678) Inventarisatieboeken, nr. 2381
Jetso van Stiensma, beroep: Kapitein (1692) Inventarisatieboeken, nr. 2730
Johan Rudolph Stockert, beroep: Kapitein (1694) Inventarisatieboeken, nr. 2808
Georgh Sigismundus van Zidlitz, beroep: Kapitein (1686) Inventarisatieboeken, nr. 2593
Rutger Rumerus (Rumans), beroep: Kapitein geweldige (1703) Inventarisatieboeken, nr. 2891
Michaël Heloma, beroep: Kapitein Luitenant (1673) Inventarisatieboeken, nr. 2222
Boudewijn Peterson, beroep: Kapitein Luitenant (1720) Inventarisatieboeken, nr. 3071
Matheus Tietema, beroep: Kapitein Luitenant (1760) Inventarisatieboeken, nr. 3329
Rein Enens, beroep: Kapitein Luitenant van een compagnie te paard (1731) Inventarisatieboeken, nr. 3162
Gijsbert Arendsma van Idzinga, beroep: Kapitein ter zee (1760) Inventarisatieboeken, nr. 3330
Johan Coenders, beroep: Kapitein van de lijfwacht te voet van de prins van Nassau (1698) Inventarisatieboeken, nr. 2823
Arien Jacobsz., beroep: Kapitein van de timmerlieden 'onder t beleijt van zijne Princelijke Genade' (1624) Aestimatieboeken, nr. 566
Donalt Alexander Mallet, beroep: Kapitein van een compagnie infanterie (1736) Inventarisatieboeken, nr. 3195
Johan Georgh van Bredenbach, beroep: Kapitein van een compagnie te voet (1679) Aestimatieboeken, nr. 1145
Johan Jacob Esker, beroep: Kapitein van een compagnie te voet (1681) Aestimatieboeken, nr. 1158
Arnold Lintelo, van, beroep: Kapitein van een compagnie te voet (1678) Aestimatieboeken, nr. 1134
Bartholomeus Waldorffer, beroep: Kapitein van een Compagnie Zwitserse soldaten (1622) Inventarisatieboeken, nr. 1053