Boedelinventarissen > Beroepen > Luitenant

Luitenant

PersoonVerwijzing
Mathijs Lambertsz. van Aken, beroep: Luitenant (1601) Inventarisatieboeken, nr. 621
Haijo Andrea, beroep: Luitenant (1703) Inventarisatieboeken, nr. 2890
Johan (van) Conders, beroep: Luitenant (1714) Inventarisatieboeken, nr. 3022
Robert Hamelton, beroep: Luitenant (1685) Inventarisatieboeken, nr. 2575
Jan Heemstra, beroep: Luitenant (1675) Inventarisatieboeken, nr. 2302
Sijmen Heimans, beroep: Luitenant (1676) Inventarisatieboeken, nr. 2329
Johan van Morgan, beroep: Luitenant (1690) Inventarisatieboeken, nr. 2689
Simon Pijnappel, beroep: Luitenant (1615) Inventarisatieboeken, nr. 890
Johan Godfrid Pistor, beroep: Luitenant (1710) Inventarisatieboeken, nr. 2980
Valentijn Ritter, beroep: Luitenant (1610) Inventarisatieboeken, nr. 810
Joseph Salide, beroep: Luitenant (1706) Inventarisatieboeken, nr. 2940
Arent Helmar Satingh, beroep: Luitenant (1725) Inventarisatieboeken, nr. 3114
Theodorus Scheltinga, beroep: Luitenant (1680) Inventarisatieboeken, nr. 2485
Menit van Wckema, beroep: Luitenant (1633) Inventarisatieboeken, nr. 1295
Willem Winck, beroep: Luitenant (1678) Inventarisatieboeken, nr. 2375
Johan Loeuijs, beroep: Luitenant (1582) Inventarisatieboeken, nr. 200
Claes Wolffs, beroep: Luitenant (1594) Inventarisatieboeken, nr. 477
Buve Adius, beroep: Luitenant (1618) Inventarisatieboeken, nr. 967
Idsart Tiallinghs, beroep: Luitenant (1650) Inventarisatieboeken, nr. 1636
Joannes Elgersma, beroep: Luitenant en gelddrager (1723) Inventarisatieboeken, nr. 3092
Didloff Winkelman, beroep: Luitenant en gelddrager (gewezen) (1739) Inventarisatieboeken, nr. 3211
Lucas Elshoff, beroep: Luitenant in het regiment van de graaf van de Lip (1742) Inventarisatieboeken, nr. 3234
Jan Roeloff van Idzinga, beroep: Luitenant Kolonel ten dienste van de Republiek (1741) Inventarisatieboeken, nr. 3225
Gerrijt van Lingen, beroep: Luitenant van de hopman Aerntsma (1607) Aestimatieboeken, nr. 296
Jillis Ariens, beroep: Luitenant van de timmerlieden (1650) Aestimatieboeken, nr. 923
Dirck Soomers (van Duisberg), beroep: Luitenenant van de wagenmeesters van de staten van Friesland (1584) Inventarisatieboeken, nr. 226
Taeke (Taco) van Hettinga, beroep: Overste luitenant (1603) Inventarisatieboeken, nr. 679
N.N. Stuart, beroep: Overste Luitenant (1676) Inventarisatieboeken, nr. 2315
Joannes van Velsen, beroep: Overste Luitenant (1681) Inventarisatieboeken, nr. 2491