Burgerboeken > Beroepen > Metselaar

Metselaar

VerwijzingDatumPersonalia
M226, p. 9 1559/00/00 Albert Wolterz.
Beroep: Metselaar
M226, p. 287 1559/00/00 Sthoffel Homsckes
Beroep: Metselaar
M226, p. 330 1559/00/00 Wijbe Feijkez.
Beroep: Metselaar
M226, p. 174 1560/01/27 Jemme Ritscke
Beroep: Metselaar
Betaalt: 3 g.g.
Opmerking: Op het moment dat Jemme Ritscke in het Burgerboek wordt ingeschreven, is hij al overleden. NB dus enige tijd tussen aannemen van burgers en bijhouden burgerboek.
M226, p. 268 1560/02/13 Reijner IJdez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Oldeboorn
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 11 1560/12/31 Ariaen Lambertsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Dordrecht
Betaalt: 4 lb. 6 s.
M226, p. 270 1562/03/05 Rinthie Haeijtiez.
Beroep: Metselaar
Betaalt: 4 lb. 12 st.
M226, p. 96 1564/00/00 Frerick Reinerz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 293 1564/00/00 Steffen Feddez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 96 1565/06/15 Frederick Reijnerz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 3 g.g.
M226, p. 252 1567/00/00 Peter Lijauckes
Beroep: Metselaar
M226, p. 16 1569/00/00 Andries Mensz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Irnsum
Opmerking: In ledenlijst metselaarsgilde Meus Andriesz.
M226, p. 185 1579/00/00 Jacob Claesz.
Beroep: Metselaar
M226, p. 227 1585/00/00 Minne Gerrijts
Beroep: Metselaar
Opmerking: Beroep m.b.v. ledelijst metselaarsgilde.
M226, p. 137 1589/00/00 Henrick Coonertsz. (Rienertsz.)
Beroep: Metselaar
Opmerking: Met zijn zoon Coenert. (In ledenlijst metselaarsgilde Hendrick Rienertsz.)
M226, p. 55 1589/00/00 Claes Conertsz.
Beroep: Metselaar
M226, p. 19 1590/00/00 Ariaen Jansz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 337 1593/00/00 Uuijttie Pijersz. (Rijemersz.)
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Opmerking: In ledenlijst metselaarsgilde Uuttie Rijemersz.
M226, p. 70 1598/00/00 Dijurd Wabbes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Optwijzel
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 56 1598/00/00 Coert Meijnnerdts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 297 1601/00/00 Sijurdt Gerrijtsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 238 1602/00/00 Otte Ottes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: (Redtburch)
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 338 1602/00/00 Wieger Piers
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 229 1603/00/00 Marten Albertsz.
Beroep: Metselaar
M226, p. 195 1604/00/00 Jelte Johannes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Stiens
M226, p. 39 1607/00/00 Baucke Sioerts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 196 1610/00/00 Ipe Claesz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leer (Ofr.)
M226, p. 275 1610/00/00 Roelof Geerts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Tolbert
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 257 1611/00/00 Pieter Jansz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 39 1612/00/00 Berent Riencks
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bergum
M226, p. 115 1614/00/00 Gerrit Joris
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Sneek
M226, p. 115 1615/00/00 Gercke Gerrijts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Schingen
M226, p. 257 1616/00/00 Piter Claesz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Speers
M226, p. 39 1620/00/00 Buwe Remmerts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Poppingawier
M226, p. 21 1622/00/00 Albert Sijdses
Beroep: Metselaar
M226, p. 199 1622/00/00 Jan Beernts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Reide (thans: Punt van Reide)
M226, p. 22 1630/00/00 Alle Wibrants
Beroep: Metselaar
M226, p. 259 1631/00/00 Pijtter Pijtters
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Cornjum
M226, p. 84 1637/00/00 Eilart Dircks
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Oldenburg
M226, p. 239 & M227, p. 11 1641/01/25 Oene Sioukes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Oudkerk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: ('nae dat hij Godt hadde tot een getuige genomen' etc.) Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 321 & M227, p. 27 1642/08/08 Tonis Janssen
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Sticht van Minden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 260 & M227, p. 56 1645/09/30 Pieter Pieters
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Dongjum (M227) of Deinum (M226)
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn drie zonen Pieter, Willem en Jan. Zonen niet in M226.
M226, p. 24 & M227, p. 58 1645/12/23 Aene Haijtses
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Marssum
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zonen Bote (8 jr.) en Claes (5 jr.). Zonen niet in M226.
M226, p. 145 & M227, p. 84 1648/12/14 Hendrick Dircks
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Oudega
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 304 & M227, p. 105 1651/10/25 Sioerd Arents
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M226, p. 217 & M227, p. 106 1651/12/18 Liewe Dirx
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Oudega
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn zoons Douwe (8 jr.) en Burchart (2 jr.). Zonen niet in M226.
M227, p. 154 1658/02/20 Marten Melis
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wijns
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn drie zonen Melis, Hans en Claes. Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 181 1662/11/28 Pieter Jacobs
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 181 1662/12/17 Saecke Ruijrts
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Ferwerd
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 186 1663/11/14 Jiscke Jansen
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum (Barrahuis)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 192 1664/12/09 Marten Scheltes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 216 1670/01/12 Albert Douwes
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 7 g.g.
Opmerking: Met zijn zoon Douwe Alberts (7 jr.). Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 241 1674/12/17 Gerrijt Willems
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Irnsum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 257 1677/11/27 Marten Pijtters Lutor
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam naar ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 272 1681/01/21 Reiner Gerbens Grauta (later: Van der Haven)
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Harlingen
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 274 1681/10/17 Joannes Pijters Lutor
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep en achternaam m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 276 1682/01/06 Duco Tijmens
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Joure
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 277 1682/03/24 Lourens Claesen
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 318 1689/10/12 Pijter Jacobs
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Ee (Oostdongeradeel)
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Aanvulling geboorteplaats m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 349a 1695/07/23 Pieter Roelofs
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 636 1773/03/30 Sijbout Posthumus
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 661 1778/07/17 Jelle Bruinsma
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 1 1783/01/10 Abel Radix
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bodegraven
Betaalt: 8 g.g.
Opmerking: Met zijn twee zonen Jan en Harmanus. Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 11 1785/05/03 Jurjen Hofman
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M228, p. 73 1796/06/28 Jan Schaap
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Nassau Dillenburg
Betaalt: 25 car.g.
Opmerking: Beroep naar lednlijst metselaarsgilde. Ondertekent met naam.
M226, p. 2 Voor 10/6/1544 Ariaen Jacopsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1 fl.
M226, p. 25 Voor 10/6/1544 Berndt Jacobz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 25 Voor 10/6/1544 Botte Auckez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Goutum
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 75 Voor 10/6/1544 Epe Rippertsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Jelsum
Betaalt: 1,5 fl.
M226, p. 87 Voor 10/6/1544 Feijcke Uuthez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 87 Voor 10/6/1544 Femme Lamkez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Deinum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 103 Voor 10/6/1544 Gercke Uthez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2 fl.
M226, p. 158 Voor 10/6/1544 Jacob Jansz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Mechelen
Betaalt: 2 c.g.
M226, p. 159 Voor 10/6/1544 Jacob Thonijsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Essen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 152 Voor 10/6/1544 Jan Arijsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Franeker, bij
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 158 Voor 10/6/1544 Jan Berendtsz.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 159 Voor 10/6/1544 Jochum Aetez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2 Philipus Guldens
M226, p. 156 Voor 10/6/1544 Jochum Janssen
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Bakkeveen
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 265 Voor 10/6/1544 Rijeurt Nannez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Cornjum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 281 Voor 10/6/1544 Sapcke Jetthiez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 284 Voor 10/6/1544 Sippe Sijnez.
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 2,5 fl.