De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800
En andere bescheiden betreffende het burgerschap