Burgerboeken > Patroniemen > D > Doek(l)es

Doek(l)es

Gesorteerd op voornaam.

VerwijzingDatumPersonalia
M226, p. 24 & M227, p. 71 1647/05/13 Albert Doekes
Geboorteplaats: Tirns (bij Sneek)
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 40 & M227, p. 15 1641/05/28 Bauke Doekes
Beroep: Schipper op Dokkum
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 40 1633/00/00 Broer Doeckes
M226, p. 71 1624/00/00 Dirck Doeckles
Beroep: Kuiper
M226, p. 62 Voor 10/6/1544 Doecke Doeckez.
Beroep: Schipper
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 86 Voor 10/6/1544 Fox Doeckez. Chrijsman (?)
Beroep: Chrijsmaker (?)
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 1 g.g.
M226, p. 103 Voor 10/6/1544 Georgien Doeckez.
Geboorteplaats: Winsum
Betaalt: Pro Deo
M227, p. 597 1763/04/15 Jacob Doekles
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 191 1592/00/00 Jan Dookesz.
Geboorteplaats: Weidum
M226, p. 215 1601/00/00 Lijeuwe Doeckes
Beroep: Schrijver van de hopman Tijlte Hania
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 259 & M227, p. 5 1640/03/27 Pier Doeck(l)es
Geboorteplaats: Leeuwarden (Klokslag)
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 22 1642/01/22 Pijtter Doeckes
Beroep: Schipper
Geboorteplaats: Hallum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M227, p. 51 1645/02/13 Pijtter Doeckes
Beroep: Schrijver
Geboorteplaats: Wirdum
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Niet in M226.
M226, p. 303 & M227, p. 12 1641/04/13 Schelte Doeckes
Geboorteplaats: Hantum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 300 1624/00/00 Sijds Doekes
Beroep: Koopman
Geboorteplaats: Ferwerd
M226, p. 281 Voor 10/6/1544 Sijeurt Doeckez.
Beroep: Bakker
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 1 g.g.