De database van de bouwdossiers bevat gegevens uit onderstaande nadere toegangen:

 1. verfilmde bouwtekeningen 1852-1941, secretarie-archief 1811-1941 (toegang 730); tekeningen beschikbaar op microfiches.
 2. bouwvergunningen 1932-1971, secretarie-archief 1941-1971 (toegang 9-B).
 3. hinderwetdossiers 1942-1971, secretarie-archief 1941-1971 (toegang 9-B).
 4. bouwtekeningen bouw- en woningtoezicht 1904-1920 (toegang 25); tekeningen digitaal beschikbaar in de Beeldbank.
 5. hinderwetdossiers 1875-1942, secretarie-archief 1811-1941 (toegang 9).
 6. bouw- en hinderwetdossiers 1972-1981, secretarie-archief 1972-1981 (toegang 829).
 7. bouw- en hinderwetdossiers 1982-1990, secretarie-archief 1982-1990 (toegang 909).
 8. bouwvergunningen 1914-1918, archief gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1811-1943 (toegang 197-A)
 9. bouwvergunningen 1919-1943, archief gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1811-1943 (toegang 884)

Andere bijzonderheden

N.B.: de hier aangeboden toegang is niet compleet, noch foutloos, maar is met gegevens over ca. 33.000 dossiers of tekeningen toch een enorme bestand. Vraag voor uitzonderingen en recente ontwikkelingen de medewerkers van het HCL.

 • Bouwtechnische tekeningen van woonhuizen en andere particuliere bouw van voor 1904 zijn slechts sporadisch bewaard gebleven.
 • Soms worden tekeningen wel vermeld in de database (op basis van de oude toegang), maar zijn ze in de loop der jaren verloren gegaan.
 • Sommige databases en series tekeningen overlappen elkaar, zodat tekeningen ook wel dubbel kunnen worden aangetroffen.
 • De toegang op ‘Archief Bouw en Woningtoezicht 1930-1990’ is niet opgenomen in deze database. Dit bestand tekeningen is (op microfiche of als gedigitaliseerde afbeelding) te bekijken in het Stadskantoor van Leeuwarden.

Aanvullende informatie

Aanvullende bouwkundige informatie bij de tekeningen is vaak niet gemakkelijk te vinden. Hinderwetgegevens zijn in de regel in dossiers opgeborgen, maar de aanvullende bouwkundige informatie en soms ook tekeningen van voor 1942 zitten meestal in de chronologische series van het zgn. secretarie-archief van Leeuwarden (toegankelijk via de agenda’s op de ingekomen stukken).

Leeuwarderadeel:
Veel bouwdossiers van Leeuwarderadeel zijn verloren gegaan. Het restant heeft in principe alleen betrekking op het gebied dat in 1944 is overgegaan naar de gemeente Leeuwarden (zoals bijv. Huizum). In enkele gevallen komen ook tekeningen van het huidige grondgebied van Leeuwarderadeel in deze database voor. Bouwtechnische tekeningen die betrekking hebben op het grondgebiedi van de tegenwoordige gemeente Leeuwarderadeel van na ca. 1920 worden in de regel in het gemeentehuis in Stiens bewaard. Bouwkundige informatie van voor 1914 is slechts sporadisch bewaard gebleven en buiten deze databases gehouden (zie voor m.n. gem. objecten en hinderwetgevens de inventaris op het archief van het gemeentebestuur Leeuwarderadeel).

Riolering:
Het Historisch Centrum Leeuwarden krijgt geregeld vragen over de precieze ligging van de riolering onder en bij particuliere woningen. In veel gevallen blijkt dat het beschikbare archiefmateriaal geen goed antwoord op die vragen kan geven.

Weliswaar bevat de beeldbank Leeuwarden een groot aantal technische rioleringstekeningen, maar daarop is veelal alleen het gedeelte onder de openbare weg aangegeven. Het intekenen van rioleringsgegevens op bouwtekeningen is eerder Uitzondering dan regel.

De meest actuele kennis en tekeningen aangaande de ligging van riolen bestaat bij de dienst Stadsontwikkeling en -Beheer. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met dhr. S. de Boer van het team Wijkzaken, tel. 058-2338888, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bodemonderzoek:
Voor gegevens over eventuele bodemverontreiniging kunt u contact opnemen met de sector Bouwen Wonen en Milieu op het Stadskantoor Leeuwarden.

Monumenten:
Neem voor vragen m.b.t. monumenten contact op met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden.

Interne raadpleging:
Voor interne raadpleging en inlenen van statische archiefbescheiden door ambtenaren van de gemeente Leeuwarden worde verwezen naar de speciaal voor deze doelgroep geldende richtlijnen voor raadpleging statische archiefbescheiden voor interne doeleinden.


Beeldbank

Er zijn momenteel ongeveer 8400 tekeningen via Beeldbank Leeuwarden te bekijken. Het betreft 3.000 bouwtekeningen uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht uit de jaren 1904-1920, alsmede tekeningen van gemeentelijke objecten, zoals bruggen en scholen. Sommige voormalige gemeentelijke gebouwen zijn later woonhuis geworden. In de beeldbank zitten ook veel foto’s van huizen en andere objecten.

Terug