Foto: Gitte Brugman

Gitte Brugman legde de laatste 100 dagen van Ferd Crone in de functie van burgemeester van Leeuwarden vast in een reeks foto’s. Ook de eerste honderd dagen van zijn burgemeestersambt heeft ze destijds vastgelegd. De foto's zijn tot en met 8 september digitaal te zien in de leeszaal van HCL. Lees meer op de webpagina van de Leeuwarder Courant van zaterdag 18 augustus.