Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Ras Elske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
2 Beekkerk Wouter geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
3 de Vries Eelkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
4 Beekkerk Haije geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
5 Beekkerk Sietske van Sloterdijk geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
6 Beekkerk Trijntje Bloembergen geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
7 Spijkers Grietje geregistreerde Blokzijl inschrijving Toon bron
8 Plantinga Tjalling Broers geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
9 Waller Petronella Petrus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Plantinga Petrus Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Plantinga Broer Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Plantinga Oeds Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Plantinga Gerard Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Plantinga Frans Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Plantinga Maaike Tjallings geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 Gaesveld Mattje Molles geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
17 Jurrema Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
18 Jilderts Grietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
19 Zwolsman Tetje Freerks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
20 Reinhart Sytske geregistreerde Bergum inschrijving Toon bron
21 Romein Neeltje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
22 Seijes Leentje geregistreerde Wijns inschrijving Toon bron
23 Wibrandi Pietje geregistreerde Berlicum inschrijving Toon bron
24 Sybrands Pietje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
25 Hoekstra Sytske Yntes geregistreerde Weidum inschrijving Toon bron
26 Karstens Jeltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
27 Wiegersma Froukje Gerrits geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
28 Hendriks Antje geregistreerde Murmerwoude inschrijving Toon bron
29 van der Plaats Dirkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
30 Jelkema Geeske Jacobs geregistreerde Visvliet inschrijving Toon bron
31 Wildschut Hendrikje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
32 Bouma Geertje geregistreerde Workum inschrijving Toon bron
33 Sipkes Maaike geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
34 Houttuin Sjoukje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
35 van der Veen Geeske geregistreerde Augustinusga inschrijving Toon bron
36 Lammerts Sjoukje geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
37 Post Agnes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
38 Raanen Rinske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
39 Hoekstra Dieuwke geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
40 Rau Neeltje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
41 Dijkman Elisabeth geregistreerde Workum inschrijving Toon bron
42 Tieman Hermanus geregistreerde Weener, Duitsland inschrijving Toon bron
43 Weijnen Peter geregistreerde Duren, Duitsland inschrijving Toon bron
44 Dijkstra Jetske geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
45 de Boer Jacob Hendriks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
46 Florin Adriana Johanna Cecilia geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
47 de Boer Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
48 de Boer Willem Frederiks geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
49 de Boer Aaltje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
50 Koster Gerardus Geerts geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1682658