Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Zee Agatha geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
2 van der Zee Maria geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
3 Henning Johanna geregistreerde Sluis inschrijving Toon bron
4 de Vries Petrus geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
5 Westra Wypkje geregistreerde Jorwerd inschrijving Toon bron
6 Meerloo Janneke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
7 Geeles Catharina geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
8 van Arum Dirk geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
9 van Arum Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Vogelwey Johanna geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Veelden Nicolaas geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Kruisinga Rienkje geregistreerde Balk inschrijving Toon bron
13 Kruisinga Jan Wouter geregistreerde Balk inschrijving Toon bron
14 Gerbens Teetske geregistreerde Jelsum inschrijving Toon bron
15 Kruisinga Albertina geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 de Vries Hendrina geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
17 van der Sluis Jacobus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
18 Miedema Saakje Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
19 van der Sluis Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
20 van der Sluis Jan Walle geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
21 van der Sluis Jacobus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
22 van der Sluis Nicolaas geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
23 Bloemsma Hiltje geregistreerde Workum inschrijving Toon bron
24 Smits Franciscus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
25 Smits Ursula geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
26 de Boer Martinus geregistreerde Norden, Duitsland inschrijving Toon bron
27 Wijn Jan geregistreerde Groningen inschrijving Toon bron
28 Sprietsma Pieter geregistreerde Sneek inschrijving Toon bron
29 Balkstra Elisabeth geregistreerde Sneek inschrijving Toon bron
30 Sprietsma Johannes geregistreerde Sneek inschrijving Toon bron
31 Sprietsma Wijtze geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
32 Sprietsma Maria geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
33 Sprietsma Minke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
34 Sprietsma Antje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
35 Leuwema Lambertina geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
36 Leuwema Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
37 Pannenburg Willem geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
38 Driesten Lambertus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
39 Kok Maria Elisabeth geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
40 Schild Adam geregistreerde Arum inschrijving Toon bron
41 Knijpstra Fokeltje geregistreerde De Knipe inschrijving Toon bron
42 Hom Jacob geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
43 Hom Aukje geregistreerde Hellevoetsluis inschrijving Toon bron
44 Jelles Marijke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
45 Gatzonides Tjepke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
46 Huizinga Harmke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
47 Gatzonides Saapke Martins Huizinga geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
48 Nijdam Sikke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
49 Ubbens Luitjen geregistreerde Zuidbroek inschrijving Toon bron
50 Miedema Aaltje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1623052