Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Vliet Johannes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
2 Vugt Pietje Pieters geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
3 van der Vliet Folkert geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
4 Minde Bauke Hendericus geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
5 Postma Vroukje Abrahams geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
6 Algera Tjeerd Jogchums geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
7 v.d. Sibbeltje Aukes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
8 Weijer Rinske Sikkes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
9 de Vries Lieuwe Abes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Sjoerde Minke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Legemeer Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Stellingwerf Uilkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Vrojer Popke Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Rouseau Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Rouseau Lambert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 Onbach Johannes geregistreerde inschrijving Toon bron
17 Benoist Elisabeth geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
18 Benoist Elske geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
19 Nijdam Jacob Johannes geregistreerde Oldeboorn 28-10-1893 inschrijving Toon bron
20 van der Schaaf Gerrit geregistreerde Terhorne 25-07-1876 inschrijving Toon bron
21 Postma Anna geregistreerde Akmarijp 30-05-1916 inschrijving Toon bron
22 Reilman Anne Elzo geregistreerde Sappemeer 31-08-1890 inschrijving Toon bron
23 Scheffer Janke geregistreerde Oldeboorn 03-04-1939 inschrijving Toon bron
24 Schaap Janke geregistreerde Akkrum 07-05-1936 inschrijving Toon bron
25 van der Schaaf Mertentje geregistreerde Wirdum 21-12-1903 inschrijving Toon bron
26 Schilstra Ale geregistreerde Akkrum 15-07-1873 inschrijving Toon bron
27 Schepers Jan geregistreerde Duurswoude 15-05-1899 inschrijving Toon bron
28 Schaap Romke geregistreerde Akkrum 22-12-1899 inschrijving Toon bron
29 Poppinga Trijntje geregistreerde Oldeboorn 01-07-1877 inschrijving Toon bron
30 Poepjen Siemen geregistreerde Oldemarkt 22-02-1878 inschrijving Toon bron
31 Kleefstra Hendrik geregistreerde Grouw 31-01-1922 inschrijving Toon bron
32 Numan Trijntje geregistreerde Kortezwaag 08-10-1927 inschrijving Toon bron
33 Rijpkema Feikje geregistreerde Akkrum 18-07-1926 inschrijving Toon bron
34 van der Ploeg Jan geregistreerde Rotterdam 03-12-1937 inschrijving Toon bron
35 Nieuwland Mintje geregistreerde Oldeboorn 17-07-1913 inschrijving Toon bron
36 Becker Johann geregistreerde Berge (Duitsland) 15-07-1902 inschrijving Toon bron
37 Rozenberg Eize geregistreerde Appelscha 06-02-1919 inschrijving Toon bron
38 Nijdam Freerk geregistreerde Tijnje 19-10-1914 inschrijving Toon bron
39 Rozenberg Hendrik geregistreerde Nes 22-03-1931 inschrijving Toon bron
40 van Es Richtje geregistreerde Grouw 08-02-1903 inschrijving Toon bron
41 Peenstra Ane Sjoerd geregistreerde Nes 04-06-1931 inschrijving Toon bron
42 Nijdam Johannes geregistreerde Oldeboorn 03-03-1880 inschrijving Toon bron
43 Rijpkema Wijbe Tjitze geregistreerde Terhorne 06-03-1897 inschrijving Toon bron
44 Rinsma Antje geregistreerde Tijnje 24-09-1925 inschrijving Toon bron
45 Bruinsma Lutske geregistreerde Kortezwaag 25-08-1884 inschrijving Toon bron
46 de Zee Elisabeth geregistreerde Oldeboorn 15-06-1879 inschrijving Toon bron
47 Ringersma Harmke geregistreerde Oldeboorn 07-08-1909 inschrijving Toon bron
48 van der Schouw Auke geregistreerde Terhorne 22-08-1859 inschrijving Toon bron
49 Reidinga Sjoerdtje geregistreerde Oldeboorn 12-05-1924 inschrijving Toon bron
50 Plantinga Thomas geregistreerde Oldeboorn 30-01-1936 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1375050