Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Kuipers Egbert geregistreerde 1863 inschrijving Toon bron
2 Krijgsman Antje geregistreerde 1865 inschrijving Toon bron
3 Kuipers Elisabeth geregistreerde 1854 inschrijving Toon bron
4 Osinga Hijlkje Klazes geregistreerde 1855 inschrijving Toon bron
5 Kuipers Foeke geregistreerde 1878 inschrijving Toon bron
6 Gosma Antje geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
7 Kuipers sietse geregistreerde 1903 inschrijving Toon bron
8 Kuipers Arjen geregistreerde 1905 inschrijving Toon bron
9 Kuipers Trijntje geregistreerde 1906 inschrijving Toon bron
10 Kuipers Anskje geregistreerde 1907 inschrijving Toon bron
11 Kuipers Lieuwe geregistreerde 1912 inschrijving Toon bron
12 Kuipers Foeke geregistreerde 1910 inschrijving Toon bron
13 Kuipers Foeke geregistreerde 1910 inschrijving Toon bron
14 Visser Antje geregistreerde 1911 inschrijving Toon bron
15 Kuipers WIllemke Aaltje geregistreerde 1936 inschrijving Toon bron
16 Kuipers Folkert geregistreerde 1911 inschrijving Toon bron
17 Jaarsma Huitje geregistreerde 1911 inschrijving Toon bron
18 Kuipers Tjitze geregistreerde 1936 inschrijving Toon bron
19 Kuipers Geert geregistreerde 1879 inschrijving Toon bron
20 Veenstra Janke Sjoerds geregistreerde 1872 inschrijving Toon bron
21 Kuipers Gerrit geregistreerde 1901 inschrijving Toon bron
22 Feenstra Trijntje geregistreerde 1902 inschrijving Toon bron
23 Feenstra Jan IJde Catharinus geregistreerde 1906 inschrijving Toon bron
24 Kuipers Johannes Elisabertus geregistreerde 1828 inschrijving Toon bron
25 Kuipers Gerrit geregistreerde 1931 inschrijving Toon bron
26 Kuipers Gerrit Thomas geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
27 Huizinga Trijntje Jans geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
28 Kuipers Eelkje geregistreerde 1896 inschrijving Toon bron
29 Kuipers Thomas geregistreerde 1900 inschrijving Toon bron
30 Kuipers Dirkje geregistreerde 1903 inschrijving Toon bron
31 Kuipers Jan geregistreerde 1906 inschrijving Toon bron
32 Kuipers Halbe geregistreerde 1885 inschrijving Toon bron
33 Plomp Aaltje geregistreerde 1886 inschrijving Toon bron
34 Kuipers Jan Willem geregistreerde 1909 inschrijving Toon bron
35 Kuipers Petrus geregistreerde 1913 inschrijving Toon bron
36 Kuipers Hendrik geregistreerde 1916 inschrijving Toon bron
37 Kuipers IJmkje geregistreerde 1917 inschrijving Toon bron
38 Kuipers Attje geregistreerde 1920 inschrijving Toon bron
39 Kuipers Aurelia geregistreerde 1921 inschrijving Toon bron
40 Kuipers Fokke Tjietse geregistreerde 1923 inschrijving Toon bron
41 Kuipers Karel geregistreerde 1930 inschrijving Toon bron
42 Kuipers Harmen Folkert geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
43 Kuipers Hattum Martens geregistreerde 1849 inschrijving Toon bron
44 Boonstra Aukje Dirks geregistreerde 1853 inschrijving Toon bron
45 Kuipers Hendrik geregistreerde 1884 inschrijving Toon bron
46 Plomp Elisabeth geregistreerde 1883 inschrijving Toon bron
47 Kuipers IJmkje geregistreerde 1909 inschrijving Toon bron
48 Kuipers Attje geregistreerde 1914 inschrijving Toon bron
49 Kuipers Anna Aurelia geregistreerde 1917 inschrijving Toon bron
50 Kuipers Hendrik geregistreerde 1902 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1385341