Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Vliet Johannes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
2 Vugt Pietje Pieters geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
3 van der Vliet Folkert geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
4 Minde Bauke Hendericus geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
5 Postma Vroukje Abrahams geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
6 Algera Tjeerd Jogchums geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
7 v.d. Sibbeltje Aukes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
8 Weijer Rinske Sikkes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
9 de Vries Lieuwe Abes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Sjoerde Minke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Legemeer Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Stellingwerf Uilkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Vrojer Popke Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Rouseau Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Rouseau Lambert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 Onbach Johannes geregistreerde inschrijving Toon bron
17 Benoist Elisabeth geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
18 Benoist Elske geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
19 de Heij Leendert geregistreerde Langezwaag 16-09-1814 inschrijving Toon bron
20 Bloemsma Johanna geregistreerde Oldeboorn 24-05-1885 inschrijving Toon bron
21 Steenbeek Gerbrigje geregistreerde Witmarsum 13-04-1897 inschrijving Toon bron
22 van der Meulen Bonne geregistreerde Oldeboorn 11-06-1893 inschrijving Toon bron
23 Bosma Geertje geregistreerde Bergum 31-08-1823 inschrijving Toon bron
24 Hofstra Meint geregistreerde Terwispel 14-07-1883 inschrijving Toon bron
25 Ynzonides Geert geregistreerde Oldeboorn 08-09-1821 inschrijving Toon bron
26 Nijdam Elisabeth geregistreerde Oldeboorn 10-09-1887 inschrijving Toon bron
27 de Leeuw Jacob geregistreerde Oldeboorn 16-07-1905 inschrijving Toon bron
28 Russner Jan geregistreerde Amsterdam 23-01-1902 inschrijving Toon bron
29 Kleefstra Nanne geregistreerde Oldeboorn 22-05-1888 inschrijving Toon bron
30 Westerterp Klaske geregistreerde Oldeboorn 30-10-1901 inschrijving Toon bron
31 Prins Ytje geregistreerde Oldeboorn 13-05-1898 inschrijving Toon bron
32 de Haan Jacobi Sieska geregistreerde Oldeboorn 21-04-1892 inschrijving Toon bron
33 Nieuwland Jan geregistreerde Opeinde 23-02-1884 inschrijving Toon bron
34 van Andringa de Kempenaer Willem Regnerus Livius geregistreerde Groningen 14-01-1878 inschrijving Toon bron
35 Jongsma Grietje geregistreerde Oldeboorn 25-09-1865 inschrijving Toon bron
36 Leijen Jochum geregistreerde Franeker 08-02-1903 inschrijving Toon bron
37 Langeraap Aaltje geregistreerde Echten 21-02-1817 inschrijving Toon bron
38 Dijkstra Sjoerd geregistreerde Oldeboorn 11-03-1857 inschrijving Toon bron
39 Meijer Roel geregistreerde Olterterp 08-04-1915 inschrijving Toon bron
40 Buding Jacobje geregistreerde Oldeboorn 29-04-1900 inschrijving Toon bron
41 Kooiman Grietje geregistreerde Oudehaske 16-09-1879 inschrijving Toon bron
42 Watzema Trijntje geregistreerde Oldeboorn 14-07-1906 inschrijving Toon bron
43 Dijkstra Ebele geregistreerde Oldeboorn 25-11-1890 inschrijving Toon bron
44 Kunnen Sierd geregistreerde Oldeboorn 29-09-1916 inschrijving Toon bron
45 Brandsma Roelof geregistreerde Kuinre 30-06-1888 inschrijving Toon bron
46 Bosscher Jan geregistreerde Oldeboorn 13-11-1901 inschrijving Toon bron
47 Boersma Klaas geregistreerde Oldeboorn 18-08-1878 inschrijving Toon bron
48 Bosma Jelle geregistreerde Haule 02-08-1889 inschrijving Toon bron
49 Wierda Afke geregistreerde Lemmer 22-03-1880 inschrijving Toon bron
50 Terpstra Pieter geregistreerde Oldeboorn 01-11-1915 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1368940