Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Vliet Johannes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
2 Vugt Pietje Pieters geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
3 van der Vliet Folkert geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
4 Minde Bauke Hendericus geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
5 Postma Vroukje Abrahams geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
6 Algera Tjeerd Jogchums geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
7 v.d. Sibbeltje Aukes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
8 Weijer Rinske Sikkes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
9 de Vries Lieuwe Abes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Sjoerde Minke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Legemeer Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Stellingwerf Uilkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Vrojer Popke Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Rouseau Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Rouseau Lambert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 Onbach Johannes geregistreerde inschrijving Toon bron
17 Benoist Elisabeth geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
18 Benoist Elske geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
19 Nijenhuis Jantje geregistreerde Jubbega Schurega 05-02-1878 inschrijving Toon bron
20 Bergsma Fokje geregistreerde Terwispel 05-10-1866 inschrijving Toon bron
21 Postma Aukjen geregistreerde Irnsum 10-11-1825 inschrijving Toon bron
22 Kleefstra Fokje geregistreerde Oldeboorn 21-06-1892 inschrijving Toon bron
23 de Jong Geertje geregistreerde Oldeboorn 03-07-1893 inschrijving Toon bron
24 van der Duim Hessel geregistreerde Beets 19-11-1886 inschrijving Toon bron
25 van der Vegt Antje geregistreerde Oldeboorn 23-07-1832 inschrijving Toon bron
26 Tiersma Aukje geregistreerde Teroele 31-10-1869 inschrijving Toon bron
27 Bethlehem Jelke geregistreerde Oldeboorn 13-09-1885 inschrijving Toon bron
28 Westerterp Hendrikje geregistreerde Oldeboorn 07-10-1915 inschrijving Toon bron
29 Eijzenga Rimmert geregistreerde Oldeboorn 29-10-1912 inschrijving Toon bron
30 Kleinstra Dieuwke geregistreerde Oldeboorn 04-06-1854 inschrijving Toon bron
31 de Vries Marijke geregistreerde Nijega 25-08-1871 inschrijving Toon bron
32 Akkerman Rinse geregistreerde Oldeboorn 10-02-1905 inschrijving Toon bron
33 Bethlehem Feikje geregistreerde Oldeboorn 01-05-1857 inschrijving Toon bron
34 Wagenaar Atje geregistreerde Oldeboorn 08-09-1896 inschrijving Toon bron
35 Offerhaus Alegonda Edonia geregistreerde Nieuwolda 01-10-1858 inschrijving Toon bron
36 Boersma Aaltje geregistreerde Warga 08-02-1869 inschrijving Toon bron
37 de Zee Fokke geregistreerde Oldeboorn 18-04-1883 inschrijving Toon bron
38 Kleefstra Bauke geregistreerde Oldeboorn 13-05-1908 inschrijving Toon bron
39 Dijkstra Jittje geregistreerde Oldeboorn 13-01-1889 inschrijving Toon bron
40 de Jong Nieske geregistreerde Oldeboorn 31-05-1821 inschrijving Toon bron
41 Engelsma Ybeltje geregistreerde Amsterdam 10-02-1877 inschrijving Toon bron
42 Koopmans Hiltje geregistreerde Uitwellingerga 25-09-1856 inschrijving Toon bron
43 Bokma Fokke geregistreerde Oudehaske 12-01-1868 inschrijving Toon bron
44 Posthuma Ytje geregistreerde Veenwouden 15-02-1824 inschrijving Toon bron
45 Ykema Jacob geregistreerde Rotsterhaule 20-08-1849 inschrijving Toon bron
46 van der Mei Janke geregistreerde Brantgum 05-05-1870 inschrijving Toon bron
47 Mulder Minke geregistreerde Oldeboorn 27-03-1905 inschrijving Toon bron
48 van der West Sijtske geregistreerde Oldeboorn 07-05-1872 inschrijving Toon bron
49 de Zee Pieter geregistreerde Oldeboorn 05-07-1895 inschrijving Toon bron
50 Hettema Beike geregistreerde Go├źnga 05-09-1872 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1373844