Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Vliet Johannes geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
2 Vugt Pietje Pieters geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
3 van der Vliet Folkert geregistreerde Franeker inschrijving Toon bron
4 Minde Bauke Hendericus geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
5 Postma Vroukje Abrahams geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
6 Algera Tjeerd Jogchums geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
7 v.d. Sibbeltje Aukes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
8 Weijer Rinske Sikkes geregistreerde Wirdum inschrijving Toon bron
9 de Vries Lieuwe Abes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
10 Sjoerde Minke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
11 Legemeer Hendrik geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
12 Stellingwerf Uilkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
13 Vrojer Popke Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
14 Rouseau Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
15 Rouseau Lambert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
16 Onbach Johannes geregistreerde inschrijving Toon bron
17 Benoist Elisabeth geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
18 Benoist Elske geregistreerde 1838 inschrijving Toon bron
19 Holtrop Bernardus geregistreerde Oldeboorn 07-01-1889 inschrijving Toon bron
20 Sijtema Sijtske geregistreerde Oldeboorn 06-05-1864 inschrijving Toon bron
21 de Jong Jelmer geregistreerde Oldeboorn 24-01-1832 inschrijving Toon bron
22 Meester Jantje geregistreerde Oldeboorn 08-12-1902 inschrijving Toon bron
23 van der Hoek Janke geregistreerde Snikzwaag 17-10-1888 inschrijving Toon bron
24 Veenstra Klaas geregistreerde Oldeboorn 10-08-1895 inschrijving Toon bron
25 Meester Trijntje geregistreerde Tjalleberd 17-11-1864 inschrijving Toon bron
26 Brink Aaltje geregistreerde Rottum 20-03-1877 inschrijving Toon bron
27 Peenstra Gooitzen geregistreerde Grouw 21-06-1819 inschrijving Toon bron
28 Wierda Afke geregistreerde Lemmer 22-03-1880 inschrijving Toon bron
29 de Vos Jacob geregistreerde Oldeboorn 26-07-1889 inschrijving Toon bron
30 Walinga Tjitske geregistreerde IJlst 11-09-1875 inschrijving Toon bron
31 Bosma Grietje geregistreerde Oldeboorn 26-01-1874 inschrijving Toon bron
32 Wagenaar Bauke geregistreerde Oldeboorn 28-10-1920 inschrijving Toon bron
33 Wagenaar Jacobje geregistreerde Oldeboorn 31-10-1898 inschrijving Toon bron
34 de Groot Dirkje geregistreerde Akkrum 07-04-1866 inschrijving Toon bron
35 Vierstra Evert geregistreerde Sneek 19-07-1899 inschrijving Toon bron
36 Poppes Harmen geregistreerde Oldeboorn 16-08-1875 inschrijving Toon bron
37 Bethlehem Tjeerd geregistreerde Oldeboorn 23-04-1896 inschrijving Toon bron
38 Blinksma Heere geregistreerde Terhorne 20-09-1816 inschrijving Toon bron
39 Kroes Jacob geregistreerde Oldeboorn 15-02-1910 inschrijving Toon bron
40 de Jong Jelmer geregistreerde Oldeboorn 16-01-1832 inschrijving Toon bron
41 Piersma Wybe Haye geregistreerde Oldeboorn 02-03-1891 inschrijving Toon bron
42 Booij Anna geregistreerde Terwispel 08-09-1890 inschrijving Toon bron
43 Bethlehem Jacob Geert geregistreerde Oldeboorn 23-03-1914 inschrijving Toon bron
44 Hettema Sijmen geregistreerde Go├źnga 03-04-1881 inschrijving Toon bron
45 Hottinga Pietje geregistreerde Oldeboorn 20-08-1882 inschrijving Toon bron
46 de Jong Douwe geregistreerde Oenkerk 12-11-1897 inschrijving Toon bron
47 van den Berg Lemke geregistreerde Oldeboorn 17-02-1846 inschrijving Toon bron
48 Bethlehem Willemke geregistreerde Oldeboorn 08-04-1921 inschrijving Toon bron
49 Meester Sietske geregistreerde Dordrecht 23-10-1882 inschrijving Toon bron
50 de Vos Sierd geregistreerde Oldeboorn 22-09-1884 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 1381185