OMD-programma 2016 rond

Op zaterdag 10 september is ter gelegenheid van Open Monumenten Dag 2016 een 12-tal monumenten en andere objecten in de stad opengesteld. Thema dit jaar is 'Industrieel Erfgoed' . Daarnaast zijn er tal van activiteiten georganiseerd rondom dit jaarlijks drukst bezochte cultuur-historische evenement. Bezoek voor het laatste nieuws ook de Facebookpagina van Open Monumentendag Leeuwarden.

Tussen 10 en 17 uur kan een fraaie wandel- of fietstocht naar diverse Leeuwarder industriële panden van vroeger en nu worden gemaakt. Download voor een compleet overzicht van de opengestelde monumenten langs Emmakade/Nieuwe Kanaal en de rest van de stad de flyer inclusief routekaart.

Flyer Open Monumentendag 2016

Hieronder een aantal highlights :

 • Centraal Informatiepunt Monumentendag/Aed Levwerd: Smederij Blokhuispoort.
 • Het wandel-/fietsboekje “Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden” is voor € 5,- verkrijgbaar bij het centrale informatiepunt van de Open Monumentendag in de smederij van de Blokhuispoort en in het Historisch Centrum Leeuwarden.
 • Expositie ‘Made in Leeuwarden’  in het Historisch Centrum Leeuwarden over de opkomst en ontwikkeling van de Leeuwarder industrie.
 • Praamvaren: De praam vaart vanaf de Blokhuisbrug naar Schilkampen v.v. met tussenstop halverwege de Emmakade nabij de Vredeman de Vriesstraat. Let wel: de capaciteit is beperkt.
 • Kantoorboekenfabriek Scheepstra, Zuidergrachtswal: Klein bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve industrie. Oud-medewerker Yke Lichthart vertelt anekdotes over het werk aldaar.
 • Blokhuispoort, vm. smederij: Presentatie BOEI en architect over plannen Blokhuispoort.
 • Expositie/film Koopmans Meelfabrieken over bedrijvigheid aan De Merodestraat.
 • Exposities Museum Hert fan Fryslân, Stationsweg 1 te Grou over de Grouster metaal-industrieën en over Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking.
 • Emmastate, vm. PEB-kantoor, optreden strijkkwartet “Regina Forte” van 10.00 tot 11.30 uur.
 • Fotograaf is de gehele dag in diverse opengestelde panden aanwezig.
 • Heropening door wethouder Sjoerd Feitsma van Het Andere Museum van Oldtimer tot Kant aan de Oostersingel 8.

stoommachine
Op het binnenterrein van de Blokhuispoort keert de prachtige industriële Landeweer-stoommachine (1897) in Leeuwarden terug die ooit in de voormalige HTS stond. De Stichting Gerben van der Kooi tot beheer van industrieel erfgoed maakte dit mogelijk. De machine is ooit gebouwd voor stoom-houtzagerij Opmeer in Leeuwarden.  Wethouder Sjoerd Feitsma zal op 10 september omstreeks 9.30 uur de stoommachine in bedrijf stellen en daarmee de Open Monumentendag Leeuwarden openen.

Naast de openstelling van een 12-tal monumenten op de zaterdag, kunnen ook op zondag 11 september nog enkele monumenten en andere objecten worden bezocht.

Gelijktijdig met Open Monumentendag heropent op zaterdag 10 september Het Andere Museum van Oldtimer tot Kant zijn deuren. De opening zal worden verricht door de heer Sjoerd Feitsma, wethouder van financiën, cultuur/ Culturele Hoofdstad 2018 en stad-regiomarketing. De opening vindt plaats om 10.30 in het museum aan de Oostersingel 8 te Leeuwarden. De uitbreiding van het museum toont onder andere de oudste Chrysler van Europa. In het nieuwe gedeelte wordt er blijvend aandacht besteed aan Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau, de stammoeder van ons vorstenhuis in de 18de -eeuwse stijlkamer. Meer ...

Zondag 11 september:

Tijdens dit tweede deel van het Open Monumentendag-weekend zijn open:

 • het Eysingahuis, Koningsstraat 1 (van 10.00 en 17.00 uur)
 • de Oldehove (van 13.00 en 17.00 uur, voor de gereduceerde prijs van € 1,--)
 • museum Hert fan Fryslân in Grou (van 13.00 tot 17.00 uur), met gratis entree en om 14.30 uur een rondleiding
 • de vrijmetselaarsloge, Bij de Put 15 (’s middags)

Het Eysingahuis op de hoek van Koningstraat en Turfmarkt. Google Streetview, 2015.
Het Eysingahuis op de hoek van de Koningstraat en de Turfmarkt, ooit de bakermat van het Fries Museum, is op zondag 11 september opgengesteld voor publiek. Google Streetview, 2015.

Naast Smederij Blokhuispoort zal zowel op zaterdag (van 10.00 u.  tot 17.00 u.) als zondag (13.00 u.  tot 17.00 u.) het Historisch Centrum Leeuwarden als neveninformatiepunt fungeren. Hier zullen eveneens het Open Monumentendagboekje, flyer en routekaartje verkrijgbaar zijn.

Globaal overzicht van de route van de 30ste editie van de Leeuwarder Open Monumentendag
Globaal overzicht van de route van de 30ste editie van de Leeuwarder Open Monumentendag

Lees voor meer informatie over Open Monumentendag 2016 het persbericht dat op 18 augustus jongstleden is uitgegaan. Ook in de Leeuwarder Courant van 18 augustus 2016 vindt u informatie over het evenement.

Open Monumentendag Leeuwarden 2016 is mogelijk door de financiële steun van Stichting Old Burger Weeshuis, Meindertsma-Sybenga Stichting, het Departement Leeuwarden van de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, de Gemeente Leeuwarden en de inzet en medewerking van tientallen vrijwilligers en van eigenaren en gebruikers van de diverse panden.

Lees ook de bijdrage van Jaap Hellinga in de Leeuwarder Courant van 3 september 2016.

Aanvang: 10.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg en Aed Levwerd.

Terug