Van allle bronzen kanonnen die wapenmakers in Leeuwarden maakten, is er niet één behouden voor de stad. Ze staan wel in Sneek, in Florida en steunen, omgesmolten, admiraal Nelson in Loonden. Lees meer in de bijdrage van Maarten Pennewaard in de Leeuwarder Courant van 21 november.