Exposities architect Piet de Vries

Exposities Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar

De Stichting Piet de Vries staat vanaf 16 juni stil bij het overlijden van architect Piet de Vries (1897-1992) met een boek en twee tentoonstellingen. Ook het huis aan de Druifstreek in Leeuwarden, waar hij woonde en werkte, krijgt de officiële status 'Piet de Vries Huis'

Zoon ir. Hans de Vries verricht de officiële openingshandeling van het Piet de Vries huis aan de Druifstreek. Foto: Marchje Andringa
Zoon ir. Hans de Vries verricht de officiële openingshandeling van het Piet de Vries huis aan de Druifstreek. Foto: Marchje Andringa

Bekijk hieronder het filmpje dat Omrop Fryslân op 3 juni jongstleden over het item uitzond:

In 2017 is het 25 jaar geleden dat de architect Piet de Vries (Oostvoorne 1897 -  Bergen 1992) overleed. Voor de Stichting Piet de Vries is dat aanleiding om in dit jaar twee tentoonstellingen te organiseren en een boek uit te geven met een overzicht van het complete oeuvre.
De plaatsen waar de tentoonstellingen te zien zijn is het Historisch Centrum (HCL), Tresoar en in het Piet de Vries huis aan de Druifstreek, allen te Leeuwarden.

In het HCL worden de schooljaren van Piet de Vries in Fryslân toegelicht, alsmede zijn Amsterdamse tijd, de periode waarin hij werkervaring opdeed. Na de start van zijn eigen bureau in Minnertsga in 1922 werkte hij onder invloed van het decoratieve baksteenexpressionisme van de ‘Amsterdamse School’. Een voorbeeld daarvan is het eigen, zakelijke expressionistische, woonhuis en atelier aan de Druifstreek in Leeuwarden.

Ir. Hans de Vries wordt rondgeleid door de expositie over het werk van zijn vader in het Historisch Centrum Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Ir. Hans de Vries wordt rondgeleid door de expositie over het werk van zijn vader in het Historisch Centrum Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa
Ir. Hans de Vries wordt rondgeleid door de expositie over het werk van zijn vader in het Historisch Centrum Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa
 
In Tresoar wordt de periode getoond van de traditionele vormentaal van de gemeentehuizen van Burgum (Tytsjerksteradiel) en Raerd (Rauwerderhem) in het einde van de jaren dertig. Na die periode zou een sobere, zakelijke aanpak de overhand krijgen. Piet de Vries bereikte als architect zijn hoogtepunt met het ontwerp van het modernistische ‘J.L. Hooglandgemaal’ te Stavoren.
 
Voor de tentoonstellingen 'Piet de Vries in byldhouwend arsjitekt’  is uitvoerig onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van het leven van architect Piet de Vries. In 1927 was hij nauw betrokken bij de oprichting van Kunstkring ‘De Branding’ (samen met Johannes Elsinga en Thijs Rinsema). Als architect bouwde hij decors voor feesten ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de stad Leeuwarden (in de Prinsentuin), de Landdag van de Friesche Agrarische Bond, het stuk ‘Fryske Tsjerne’, de inrichting van de tentoonstelling ‘Friesche Dagen 1946’ en voor de verschillende decorstukken van het gezelschap het It Nij-Frysk Toaniel.
 
Daarnaast jureerde hij jarenlang de door de Friesche Bouwkring georganiseerde (studie) prijsvragen en was hij 34 jaar lid van de twee Friese Schoonheidscommissie (nu genoemd: ‘Hûs en Hiem’).

In Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden zijn vanaf 16 juni twee tentoonstellingen over Piet de Vries te zien. Met ingang van genoemde datum is eveneens het boek Piet de vries, een beeldhouwend architect, geschreven door Rienk Terpstra verkrijgbaar. Het boek werd eveneens op vrijdagmiddag 16 juni aangeboden aan zijn zoon ir. Hans de Vries. De tentoonstelling loopt tot en met 10 september 2017 bij Tresoar en t/m 3 december bij het HCL.

Ir. Hans de Vries krijgt uit handen van voorzitter Louis Jacobus Lyklema van de Stichting Piet de Vries het 1ste exemplaar van het boek 'Piet de Vries, een beeldhouwend architect' uitgereikt. Foto: Marchje Andringa
Ir. Hans de Vries krijgt uit handen van voorzitter Louis Jacobus Lyklema van de Stichting Piet de Vries het 1ste exemplaar van het boek 'Piet de Vries, een beeldhouwend architect' uitgereikt. Foto: Marchje Andringa

Lees hier de bespreking van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 16 juni 2017.

Lees ook het artikel van Huub Mous op de website van tijdschrift De Moanne.

Terug