Publieksbereik HCL ook in 2017 groot

Officiële (seizoens) opening Oldehove 31 maart 2016. Foto: Harrie Muis/HCL

Het HCL heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum ruim 53.000 bezoekers getrokken (in 2016 ongeveer 49.000). In 2017 telde het HCL 22.043 bezoekers, de Oldehove 28.200 en het Pier Pander Museum 2732. Het gebruik van de HCL-website nam toe en steeg naar 194.090 bezoeken.

De zondagmiddaglezingen e.d. activiteiten waren over het algemeen succesvol. Veel bekijks hadden de vaste expositie Het verhaal van Leeuwarden en de tentoonstellingen De Leeuwarder seventies van Paul Janssen, Piet de vries, een beeldhouwend architect en FryslânPhoto Festival. In totaal bezochten 2632 scholieren en studenten het HCL groepsgewijs in het kader van een introductie of project. Naar schatting hebben minstens 1500 kinderen en jongeren in een ander verband een bezoek gebracht aan het HCL, zoals ten behoeve van onderzoek in het informatiecentrum of tijdens Help Pake en Beppe de vakantie door en het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis. Honderden anderen betrokken een product van het HCL, maar brachten geen bezoek aan het centrum. Het HCL bood dit jaar geen programma’s aan basisscholen die bij Kunstmenu zijn aangesloten.

Gedurende 2017 brachten ongeveer 28.200 belangstellenden een bezoek aan de Oldehove, een absoluut record (in 2016 ongeveer 24.500). De toren werd ook -soms gratis en buiten de openingstijden- opengesteld voor diverse arrangementen (o.a. ter gelegenheid van The Passion) en activiteiten (zoals een poëzieavond, kinderfeestjes en Popronde). Op 28 oktober tijdens de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis trok de Oldehove een record aantal bezoekers. Gedurende deze zaterdag werden meer dan 1500 bezoekers geteld in de toren.

Dit seizoen presenteerde het Pier Pander Museum De onschuld voorbij, Mata Hari re-photographed van schilder-fotograaf Tjibbe Hooghiemstra.  Bij de expositie verscheen een catalogus. In totaal zijn er 2732 bezoeken geteld (in 2016 ongeveer 2400). Tijdens het UITfestival werden wederom records verbroken, met 4505 bezoekers in de Pier Pander Tempel en 1596 in het museum. Het museum is in 2017 iets meer open geweest dan in het jaar daarvoor.

Het HCL presenteerde zich -veelal in samenwerking met Aed Levwerd en of anderen- ook elders. De Open Monumentendag in september, de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis in oktober en andere activiteiten in binnenstad, wijken en dorpen brachten duizenden belangstellenden op de been. Het aantal wandelaars met een via het HCL geregelde gids bedroeg ongeveer 4500 (in 2016 ongeveer 4000); een nieuw record. Er is wederom een bijdrage geleverd aan exposities en presentaties elders. Er is weer meer tijd en energie gestoken in publicaties, zoals Sporen van Mata Hari en Ken je Leeuwarden.

Terug