Nijntje praat nu ook Leewaddes

Nijntje

Nijntje doorbreekt taalbarrières. Op vrijdag 9 februari werd de Leeuwarder vertaling van opa en oma pluis in Kindcentrum Trianova in Camminghaburen gepresenteerd. Femke Feddema, dochter van dichter en kunstenaar Anne Feddema die wegens ziekte verhinderd was, las het daar voor aan peuters.

Femke Feddema leest in kindcentrum Trianova voor uit Opa en Opoe Plús
Femke Feddema leest in kindcentrum Trianova voor uit Opa en Opoe Plús

Anne Feddema (Leeuwarden, 1961) schreef de vertaling, die is uitgekomen onder de titel opa en opoe plús. Een prachtig klusje, waarbij hij de poëtische rijkdom van het Leeuwarder idioom opnieuw ontdekte. "Ik ha it súver yn in roeske skreaun. It rint moai, der sit in kadâns yn".

Feddema heeft vooral geprobeerd het 'Leeuwarder gevoel' in de strofen te vangen. "It moat tichtby fiele". Nijntje is opoe's pop en een lief kien, dat reuzeblij is (ze roept joppe) met de autoped die opa voor haar maakt.

De schrijver vindt het ook belangrijk dat het boekje voor iedereen goed leesbaar is. "Dus ek foar in Amsterdammer." Voor de toegankelijkheid verving hij de 'y' voor een 'ie'. En Feddema noemt het dialect trouwens 'Leewaddes' en niet 'Liwwadders'. "Leewaddes is krekt sa legitym."

Steven Sterk van Bornmeer in Gorredijk is de uitgever van het boekje. Bij deze uitgever verschijnen al jaren Nijntje-boeken in streektalen. Uitgaven in onder ander het Bildts en Urks zijn in voorbereiding.

Het HCL is mede-initiatiefnemer van de vertaling. Onder de vlag van Lân fan taal worden er dit jaar allerhande Leeuwarder activiteiten georganiseerd vanwege 250 jaar (geschreven) stadstaal.

Lees meer over de Leewadder vertaling van opa en oma pluis in de door Rixt Oenema geschreven recensie in de Leeuwarder Courant van 6 februari 2018.

Gelijktijdig met met het Nijntjeboek werd ook de nieuwe sticker Sèg ut maar op syn Liwwadders  gepresenteerd.

Terug