In het Provinsjehûs is een gidsje met wandel- en fietsroutes gepresenteerd over de oorlog en het verzet in de stad. De route gaat bij locaties langs waar  Joodse gezinnen zijn weggehaald of waar b.v. een bombardement heeft plaatsgevonden. Het boekje is alweer het 29ste deeltje in de reeks Leeuwarder stadswandelingen Sporen van ...' 

Het gidsje is uitgegeven door het HCL en het Fries Verzetsmuseum. De uitgave is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provinsje Fryslân.

Gedeputeerde Michiel Schrier ontvangt heer eerste exemplaar van het nieuwste wandelgidsje 'Sporen van oorlog en verzet' uit handen van HCL-directeur Geart de Vries. Foto: Ad Fahner
Gedeputeerde Michiel Schrier ontvangt, in bijzijn van conservator Hans Groeneweg van het Fries Museum en het Verzetsmuseum,
het eerste exemplaar van het nieuwste wandelgidsje 'Sporen van oorlog en verzet' uit handen van HCL-directeur Geart de Vries. Rechts de zoon
van de Gedeputeerde. Foto: Ad Fahner

Ook wordt stilgestaan bij kleine verzetsdaden die grote consequenties hadden. Zo werd er in 1942 in het Vossepark een bord geplaatst met daarop de tekst 'Verboden voor Joden'. 's Nachts is het door onbekenden weggehaald. De represailles waren hard: tien joden zijn meteen op transport naar Kamp Amersfoort gezet en nooit weer teruggekomen.

Op 5 mei zal het boek worden aangeboden aan premier Rutte. De premier is dan in Leeuwarden in verband met de landelijke opening van de 5 meiviering.

Bron: website Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/807547-wandel-en-fietsroutes-met-thema-oorlog-en-verzet 

Terug