Onlangs heeft Herry Kuipers besloten de negatievencollectie van zijn vader Wiebren te schenken aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De collectie bestaat uit circa 4000 negatieven (en scans) van foto’s van Leeuwarden uit met name de jaren ’50 en ’60. Op donderdag 16 augustus, de dag dat Wiebren Kuipers 100 jaar zou zijn geworden, was de officiële overdracht van de collectie aan het HCL.

Links Wiebren Kuipers en rechts orgeldraaier Klaas Tolsma. Rechts van Kuipers de latere gemeentevoorlichter Jan van der Hoek.
Links Wiebren Kuipers en rechts orgeldraaier Klaas Tolsma. Rechts van Kuipers Jan van der Hoek, medewerker Afdeling Voorlichting.

Wiebren H. Kuipers (Sneek 1918-Leeuwarden 1988) was vele jaren lang voorlichter (later hoofd van de afdeling) bij de gemeente Leeuwarden. Hij is te beschouwen als één van de eerste professionele gemeentelijke voorlichters in Nederland. Uit hoofde van zijn functie werkte hij mee aan vele publicaties. Minder bekend is dat Kuipers ook een verdienstelijk filmer en fotograaf was

Zie ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 16 en 18 augustus 2018.

Terug