Honderden grafmonumenten op de gemeentelijke begraafplaatsen van Wergea, Grou, Jirnsum, Reduzum en Warten krijgen een beschermde status. Lees meer in de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 13 maart 2019.

Terug