Gezicht op de oude Joodse buurt, Bij de Put, eind jaren dertig.

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet Leeuwarden was wederom succesvol en werd bezocht door circa 600 bezoekers en deelnemers. Het evenement  werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Leeuwarden, Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Aed Levwerd, Tresoar, Tûmba en Fries Film Archief. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Friesland ’40-’45. Een aantal weggevoerde Joodse bewoners en verzetsmensen en hun woonhuizen staan centraal. Directe getuigen, nazaten en kenners vertelden over het vooroorlogse Joodse leven en over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.

Meer dan 15 panden werden deze middag opengesteld voor publiek. Op sommige locaties vonden doorlopend activiteiten plaats, andere locaties werkten met blokkenschema’s. Alle objecten waren gratis toegankelij.

Bijzondere huizen en activiteiten
Pijlsteeg 2 (Bert Sanders en Sjoerd Nauta vertelden over de Joodse bewoners van dit huis), Breedstraat 44, Emmakade 54 (Tom Sandijck vertelde over m.n. Esmee van Eeghen) en Emmakade 87 (Henk de Vries vertelde over de familie Gerbrandy), de voormalige synagoge (muziek van Mulder&sons), de voormalige Joodse school (Benno Troostwijk vertelde over zijn schoolverleden) en ook de Joodse begraafplaats aan de Spanjaardslaan zijn bijzonder in dit verband. In Zalen Schaaf vertelde Auke Zeldenrust over de totstandkoming van zijn boek De Joodse bruiloft. In het Verzetsmuseum werden instaprondleidingen aangeboden. In het HCL startte een aantal wandelingen langs sporen van Joods leven.

Achtergrond
In 2012 werd op 4 en 5 mei vanuit het Joods Historisch Museum in Amsterdam voor het eerst Open Joodse Huizen georganiseerd. Er bleek ook elders een behoefte te bestaan aan deze nieuwe manier van herdenken. In Leeuwarden is in 2013 en 2016 Open Joodse Huizen georganiseerd. Het programma van Open Joodse Huizen is naar het voorbeeld van andere steden dit keer verbreed met huizen en andere objecten die een rol hebben gespeeld in het verzet tijdens WO2.

Leraren en leerlingen van het Joods Lyceum Leeuwarden, 1941-1942.
Leraren en leerlingen van het Joods Lyceum Leeuwarden, 1941-1942. 

Er werden ook (gratis) muziekvoorstellingen, filmvertoningen, lezingen, rondleidingen en stadswandelingen aangeboden.

Muzikaal optreden door Melvin van Eldik in het hart van de Joodse buurt Bij de Put tijdens de vorige editie van 'Open Joodse Huizen' op 1 mei 2016. Foto: Harrie Muis
Muzikaal optreden door Melvin van Eldik in het hart van de Joodse buurt Bij de Put tijdens de vorige editie van 'Open Joodse Huizen' op 1 mei 2016. Foto: Harrie Muis

Bekijk hier de flyer m.b.t. het evenement: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/images/PDF-bestanden/flyer-Open-Joodse-huizen-2019-update.pdf

Lees ook het artikel 'Wraak op Joden na kwajongensstreek'  van Auke Zeldenrust in de bijlage Sneon & Snein (pag. 4-5 en pag 6-7) van de Leeuwarder Courant van 20 april 2019.

Op maandag 29 april werd door Maarten Pennewaard verslag gedaan van het evenement. Lees hier meer ...

Terug