Eindelijk weer eens een promotie op een min of meer Leeuwarder onderwerp. Op 8 mei ontving Jo Egging in Nijmegen de bul voor zijn proefschrift over W.H. Suringar (1790-1872). 'Een prettig geschreven boek over een bijzondere negentiende eeuwer' volgens een van de begeleidende professoren.

Suringar werkte ongeveer de helft van zijn leven in Leeuwarden, maar had ook internationale contacten.

Uitsnede omslag proefschrift van Jo Egging over  Willem Hendrik Suringar (1790-1872)
Uitsnede omslag proefschrift van Jo Egging over  Willem Hendrik Suringar (1790-1872)

Hij is te beschouwen als de grondlegger van de reclassering. Suringar had zitting in ruim 70 besturen. Jo Egging heeft dan ook heel veel archiefstukken in HCL en elders moeten bestuderen. Meer ...

454 promotie egging 01
Jo Egging verdedigde op 8 mei zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Terug