Sybrand van Haersma Buma in het HCL

Binnenkort wordt van Haersma Buma burgemeester van Leeuwarden en zal hij vanuit die functie ongetwijfeld ook het HCL bezoeken. Eerder bezocht Van Haersma Buma ook al het HCL in het kader van zijn onderzoek naar Leeuwarder voorouder Gerlacus Buma (1793-1838).

Op 19 januari jl. gaf hij samen met verre neef Wiete Hopperus Buma een lezing over dit onderwerp in het HCL.

Hans Goedkoop krijgt het eerste exemplaar van het boek aangeboden. Foto Nykle Dijkstra.
Hans Goedkoop krijgt het eerste exemplaar van het boek aangeboden. Foto Nykle Dijkstra.

Het boek 'Gerlacus Buma’ kreeg veel publiciteit. Bij de presentatie op 28 oktober 2018 in Amsterdam ontving Hans Goedkoop het eerste exemplaar uit handen van de auteurs Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma. Ook HCL-medewerker Nykle Dijkstra was daarbij uitgenodigd (en aanwezig). De media schonken veel aandacht aan de publicatie. Een afbeelding van het HCL van de Nieuwestad uit ca. 1830 is voor het boek gebruikt en werd getoond bij de tv-uitzending van Pauw.

Hetoptreden van Sybrand van Haersma Buma in de talkshow Pauw.
Het optreden van Sybrand van Haersma Buma in de talkshow Pauw op NPO1. Rechts de omslag van het boek over Buma's verre verwant Gerlacus Buma.

Het Friesch Dagblad besteedde op zaterdag 18 mei aandacht aan het voorgeslacht van de nieuw te benoemen burgemeester Sybrand van Haersma Buma en haar band met de Friese hoofdstad. Zo was Bernardus Buma (1770-1838) - de overgrootvader van de overgrootvader van Sybrand van Haersma Buma - tussen 1813 en 1815 presiderend burgemeester van Leeuwarden (zie diens portret hieronder).

Fotografische reproductie van een portret van Bernhardus Buma (1770-1838). Fotocollectie Tresoar
Fotografische reproductie van een portret van Bernhardus Buma (1770-1838). Fotocollectie Tresoar.

Meer ...

Terug