Weidum met kaatsveld en het oude gemeentehuis

n Monumentendag 2019 in de gemeente Leeuwarden bracht stad en platteland aangenaam bij elkaar. Naar schatting ruim 3000 bezoekers hebben een mooie en zonnige Open Monumentendag in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears beleefd. Vooral de Buma begraafplaats van de familie van de huidige burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden trok veel geïnteresseerde belangstelling met meer dan 800 bezoeken. De burgemeester opende ‘s ochtends deze Monumentendag en maakte van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met inwoners van de dorpen: hij heeft zaterdag een groot deel van de opengestelde objecten bezocht.

De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.
De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.

Opvallend veel bezoekers kozen de (elektrische) fiets; er stond weinig wind en de temperatuur was aangenaam. Van de hop-on-hop-off bus naar de 4 dorpen werd veelvuldig gebruikmaakt. Ook de gratis sloepvaart tussen Bears en Jorwert was populair. Er gingen ook meer jongeren op pad. De werkgroep Open Monumentendag organiseerde in de afgelopen weken een Klassendag op basisscholen in de dorpen om de belangstelling voor de historie van eigen streek en dorp te vergroten. Dat lijkt goed geslaagd te zijn.

De Leeuwarder Open Monumentendag op zaterdag 14 september was gewijd aan de Leeuwarder Greidhoeke met de dorpen Mantgum, Weidum, Jorwerd  e.o. Ook het Eysingahuis in Leeuwarden was open voor publiek tussen 10:00 en 16:00 u.

Meer informatie is terug te lezen in het persbericht van 22 augustus 2019. Ook kan de brochure nog worden gedownload, waarin op overzichtelijke wijze de objecten en evenementen staan vermeld die konden worden bezocht. Ook de De bijbehorende overzichtskaart van het gebied en een kaartje waarbij is ingezoomd op Mantgum blijven nog even beschikbaar voor de monumentenliefhebbers!  

Terug