De vitrine met archiefstukken over H.C. Buisman-Blok-Wybrandi

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met dit jaar als thema hij/zij. Naast dat het HCL deze maand diverse activiteiten organiseert die bij dit thema aansluiten, is in het informatiecentrum een vitrine ingericht over Cornelia Hillegonda Buisman-Blok Wybrandi (1876-1967).

Zij werd in 1919 het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Leeuwarden. Ze vertegenwoordigde daar de Vrijzinnig-Democratische Bond, waar ze in 1902 lid van geworden was. Buisman-Blok Wybrandi was op vele terreinen actief en zat bij verschillende vrouwenverenigingen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg zij als eerste vrouw de erepenning van de stad Leeuwarden uitgereikt. In de vitrine zijn onder andere versjes en een afscheidsrede te zien die gemaakt zijn toen Buisman-Blok Wybrandi afscheid nam van het Algemeen Vrouwencomité ‘Tot Opbouw’, een stamboek van de Middelbare Meisjesschool (ze zat in dezelfde klas als Margaretha Zelle/Mata Hari) en notulen van de Vrijzinnig-Democratische Vrouwenclub die in 1936 een vergadering hield bij Buisman-Blok Wybrandi thuis.

Activiteiten tijdens Maand van de Geschiedenis
Op zondag 13 oktober om 14:00 zal prof. dr. Mineke Bosch in het HCL komen vertellen over 100 jaar Vrouwenkiesrecht, met daarbij uiteraard ook aandacht voor Buisman-Blok Wybrandi. Toegang: gratis.
Verder is vrijdag 25 oktober de Coole Kidsnacht, op zaterdag 26 oktober de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis (met o.a. een Horeca en Prostitutie Tour) en op 27 oktober de Dag van de Leeuwarder Archeologie. Zie de Agenda voor meer informatie.

 

Terug