Presentatie van de 25 meest aansprekende Friese oorlogsfoto's in het Provinsjehûs op 15 januari 2020. Foto: Facebookpagina Johan Steendam  (Tresoar)

De 25 meest aansprekende Friese oorlogsfoto’s werden op 15 januari gepresenteerd in het Provinsjehûs. Frits Barend vertelde er het aangrijpende verhaal van zijn familie.

‘Dankzij de Friezen zijn wij er nog’’, zei Frits Barend. Zijn ouders en broertje overleefden de Tweede Wereldoorlog in Oudega bij Koudum, dankzij Jelle en Jeltje de Vries, die hen met gevaar voor eigen leven onderdak boden. ,,Ik heet Frits Jelle en ik wil graag dat de namen Jelle en Jeltje altijd in de familie blijven, want zonder hen waren we er niet geweest.’’ Meer hierover in een bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 16 oktober 2020 ...

Bekijk ook de landelijke Facebookpagina In100foto's voor een selectie (per provincie) van de inzendingen.

 

750 100WO2HO BIG

In de huidige samenleving, die steeds meer op visualisering is gericht, spreken foto’s sterk tot de verbeelding. Nu de periode van oorlog en bezetting steeds verder van ons af komt te staan en het aantal ooggetuigen afneemt, zijn het vooral de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken.

In dit kader is in het voorjaar van 2019 door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies het landelijke project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s gelanceerd. Doel hiervan is om in alle provincies en met behulp van het publiek de honderd meest aansprekende oorlogsfoto’s te kiezen.

In Fryslân is hiervoor een werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), het Fries Verzetsmuseum, de Provinsje Fryslân, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. De werkgroepleden hebben op basis van vijf thema’s een selectie gemaakt van ca. honderdvijftig foto’s die betrekking hebben op Fryslân in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf medio november kan het publiek stemmen op deze selectie. Ga daarvoor naar: https://in100fotos.nl/ Commissaris van de Koning Arno Brok presenteert 11 november één foto die hij bijzonder vindt en aandraagt als eerste van de 150 foto’s.

Poster 2 768x1087

Op 15 januari a.s. worden tijdens een publieksevent in het Provinciehuis Friesland de vijfentwintig meest aansprekende foto’s gepresenteerd. Uit alle twaalf provinciale inzendingen + die van Nederlands Indië, de Antillen en Suriname die gezamenlijk een ‘provincie’ vormen, kiest daarna een ‘burgerforum’ de honderd meest bijzonder foto’s.

Tijdens een nationale manifestatie in het gebouw van de Tweede Kamer vindt op 31 maart 2020 de bekendmaking van de honderd foto’s plaats. Vanaf dat moment zijn de door het Nederlandse publiek gekozen honderd aansprekende beelden voor iedereen te zien in de entreehal van het parlementsgebouw.

Van de vijftig Friese foto’s, wordt een ’pop-up tentoonstelling’ gemaakt. De expositie bestaat uit vijftien dubbelzijdige panelen die als geheel bij diverse culturele instellingen als reizende tentoonstelling kunnen worden geplaatst.

454 ArnoBrok WO2
Op 11 november presenteerde Commissaris van de Koning Arno Brok zijn persoonlijke fotokeuze.

 

Terug