In ND Leven, een uitgave van het Nederlands Dagblad, verscheen 16 december 2015 een artikel over Leeuwarden; "Klein Manhattan in het Noorden". Het gaat onder meer over de culturele een culinaire hoogtepunten die Leeuwarden bezit. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden komt uitgebreid aan bod.

Jaarverslag 2015

Over de hele linie meer bezoekers HCL

Het HCL heeft samen met de Oldehove en het Pier Pander Museum een record aantal bezoekers getrokken. In 2015 telde het HCL ongeveer 25.000 bezoekers (in 2014: 17.660); de Oldehove ruim 26.500 (in 2014: 26.000) en het Pier Pander Museum 3080 (in 2014: 1670). De vergroting van het publieksbereik is vooral te danken aan de stijging van het aantal deelnemers aan HCL-activiteiten. Een flink aantal activiteiten werd georganiseerd ter gelegenheid van het Maria Louisejaar en 300 jaar stadhuis.

De zondagmiddaglezingen bleken erg succesvol, met vaak een volle zaal. Dat gold ook voor Leeuwarders in gesprek (openbare interviews) en boekpresentaties. Veel bekijks hadden de vaste expositie Het verhaal van Leeuwarden en de wisseltentoonstellingen. De tentoonstellingen met teken- en schilderwerk van Sjoerd Andringa, over J.H. Knoop, Leeuwarden 40-45 en Dit is mijn plek werden door duizenden belangstellenden bezocht. De kleinere tentoonstellingen en presentaties trokken eveneens veel publiek.
In totaal bezochten in 2015 ongeveer 6000 scholieren en studenten het HCL in het kader van een opdracht of project (in 2014: ca. 2500). Een recordaantal. Er kwamen 230 onderwijsgroepen naar het HCL: 160 uit het primair onderwijs, 35 uit het voortgezet onderwijs, 5 uit het MBO, 12 uit het HBO, 1 uit het WO en 17 uit het volwassenenonderwijs.

Het HCL presenteerde zich -veelal in samenwerking met Aed Levwerd en of anderen- ook elders. De Liwwadderdag in april, Open Monumentendag in september, de Nacht van de Nacht in oktober en andere activiteiten in binnenstad, wijken en dorpen brachten duizenden belangstellenden op de been. Het aantal wandelaars met een via het HCL geregelde gids bedroeg ongeveer 3500, inclusief onderwijsgroepen bijna 5000 (in 2014: ongeveer 2000); een nieuw record.

Zie voor meer informatie (en een 'vooruitblik') het p.r.-jaarverslag van 2015.
Zie voor een vergelijking met eerder het p.r.-jaarverslag van 2014.

Terug

Duopresentatie Henk de Vries en Griselda Molemans

Zondag 15 november hebben Henk de Vries en Griselda Molemans verteld over de komst en integratie van Indische Nederlanders in Leeuwarden in de jaren ca. 1950-1970.

Boek 'Pomologia' van Johann H. Knoop opnieuw uitgegeven

Het baanbrekende werk van Johann Hermann Knoop, tuinman van Maria Louise, is door uitgeverij Bornmeer opnieuw uitgegeven.

Re√ľnie Stadhuis 2015

Dit jaar bestaat het Stadhuis van Leeuwarden 300 jaar. Op 1 april 1715 legde de 3-jarige Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje Nassau, de eerste steen van het Stadhuis aan het Raadhuisplein.