Het was weer een uiterst geanimeerd Nieuwjaarstreffen in het Beursgebouw van Rijks Universiteit Groningen/Studiecampus Fryslân. Foto: Ad Fahner

De nieuwjaarborrel van 'Historisch Leeuwarden’ trok gisteren enige honderden belangstellenden. HCL, Aed Levwerd en Monumentenzorg & Archeologie organiseerden de gezelligste nieuwjaarsbijeenkomst van Leeuwarden ditmaal in het grondig verbouwde, uit 1880 daterende Beursgebouw, dat sinds afgelopen zomer onderdak biedt aan de elfde faculteit van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

Hieronder een kleine door huisfotograaf Ad Fahner verzorgde foto-impressie van de middag:

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 01

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 02

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 03

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 04

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 05

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 06

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 07

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 09

nieuwjaarstreffen 20200107 foto Ad Fahner 10

Terug

Schatkamer HCL

De verhalenavond in het HCL op vrijdag 15 november was een groot succes. Een flink aantal HCL-medewerkers en anderen vertelden verhalen over oud Leeuwarden. In elk verhaal van ongeveer 15 minuten stond een voorwerp of document centraal waar de spreker een persoonlijke band mee heeft. 

Presentatie van de 25 meest aansprekende Friese oorlogsfoto's in het Provinsjehûs op 15 januari 2020. Foto: Facebookpagina Johan Steendam (Tresoar)

De 25 meest aansprekende Friese oorlogsfoto’s werden op 15 januari gepresenteerd in het Provinsjehûs. Frits Barend vertelde er het aangrijpende verhaal van zijn familie.

‘Dankzij de Friezen zijn wij er nog’’, zei Frits Barend. Zijn ouders en broertje overleefden de Tweede Wereldoorlog in Oudega bij Koudum, dankzij Jelle en Jeltje de Vries, die hen met gevaar voor eigen leven onderdak boden. ,,Ik heet Frits Jelle en ik wil graag dat de namen Jelle en Jeltje altijd in de familie blijven, want zonder hen waren we er niet geweest.’’ Meer hierover in een bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 16 oktober 2020 ...

Bekijk ook de landelijke Facebookpagina In100foto's voor een selectie (per provincie) van de inzendingen.

 

750 100WO2HO BIG

In de huidige samenleving, die steeds meer op visualisering is gericht, spreken foto’s sterk tot de verbeelding. Nu de periode van oorlog en bezetting steeds verder van ons af komt te staan en het aantal ooggetuigen afneemt, zijn het vooral de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken.

In dit kader is in het voorjaar van 2019 door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies het landelijke project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s gelanceerd. Doel hiervan is om in alle provincies en met behulp van het publiek de honderd meest aansprekende oorlogsfoto’s te kiezen.

In Fryslân is hiervoor een werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), het Fries Verzetsmuseum, de Provinsje Fryslân, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. De werkgroepleden hebben op basis van vijf thema’s een selectie gemaakt van ca. honderdvijftig foto’s die betrekking hebben op Fryslân in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf medio november kan het publiek stemmen op deze selectie. Ga daarvoor naar: https://in100fotos.nl/ Commissaris van de Koning Arno Brok presenteert 11 november één foto die hij bijzonder vindt en aandraagt als eerste van de 150 foto’s.

Poster 2 768x1087

Op 15 januari a.s. worden tijdens een publieksevent in het Provinciehuis Friesland de vijfentwintig meest aansprekende foto’s gepresenteerd. Uit alle twaalf provinciale inzendingen + die van Nederlands Indië, de Antillen en Suriname die gezamenlijk een ‘provincie’ vormen, kiest daarna een ‘burgerforum’ de honderd meest bijzonder foto’s.

Tijdens een nationale manifestatie in het gebouw van de Tweede Kamer vindt op 31 maart 2020 de bekendmaking van de honderd foto’s plaats. Vanaf dat moment zijn de door het Nederlandse publiek gekozen honderd aansprekende beelden voor iedereen te zien in de entreehal van het parlementsgebouw.

Van de vijftig Friese foto’s, wordt een ’pop-up tentoonstelling’ gemaakt. De expositie bestaat uit vijftien dubbelzijdige panelen die als geheel bij diverse culturele instellingen als reizende tentoonstelling kunnen worden geplaatst.

454 ArnoBrok WO2
Op 11 november presenteerde Commissaris van de Koning Arno Brok zijn persoonlijke fotokeuze.

 

Terug

Gezicht op Leeuwarden, midden 19e eeuw

Tymen Peverelli is op 22 oktober gepromoveerd bij de UvA op historiebeleving in Leeuwarden, Brugge en Maastricht. Zijn proefschrift heeft als titel ‘De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat, 1815-1914’. Op 26 oktober hield Peverelli een lezing in het HCL over dit onderwerp met als titel ‘Leeuwarden en de natiestaat’.

W.H. Kuipers, afdeling Voorlichting van de gemeente Leeuwarden, 1977

Op 22 november verscheen het boek 'Leeuwarden gezien door W.H. Kuipers', uitgegeven door het Historisch Centrum Leeuwarden en Afûk. Het boek is een mooie aanvulling op de huidige expositie in het HCL waar ook een selectie van de foto's van Kuipers is te zien. 

Wiebren Hendrik Kuipers (1918-1988) was in de jaren vijftig van de vorige eeuw de eerste voorlichtingsambtenaar van de gemeente Leeuwarden. Mede uit hoofde van die functie heeft W. H. Kuipers (zijn voornamen werden eigenlijk nooit gebruikt) in de loop der jaren de stad vastgelegd op duizenden foto’s die een prachtig beeld geven van de gestage veranderingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Hij was een begeesterd amateur in de goede zin van het woord. Een opleiding tot fotograaf heeft hij nooit gehad.

KuipersWH boek

Op de honderdste geboortedag van zijn vader (op 16 augustus 2018) droeg zoon Herry Kuipers de ongeveer twee duizend negatieven officieel over aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De collectie is een prachtige aanvulling op eerdere verzamelingen van W.H. Kuipers oud-collega’s Bas den Oudsten, Dick van der Heijde, Fenno Schoustra, Sjoerd Andringa, Piter Doele en Paul Janssen, die de afgelopen jaren aan het HCL zijn geschonken.
Deze fototentoonstelling toont een kleine selectie van Kuipers werk en kwam in samenwerking met zoon Herry tot stand. Van 25 oktober tot januari 2020 is de expositie te bekijken in het HCL (Groeneweg 1, tijdens de reguliere openingstijden).

W.H. Kuipers, afdeling Voorlichting van de gemeente Leeuwarden, 1977 
W.H. Kuipers, afdeling Voorlichting van de gemeente Leeuwarden, 1977

Meer over W.H. Kuipers:
Met de aanstelling van Kuipers als voorlichter was de gemeente Leeuwarden zijn tijd vooruit, want overheidsvoorlichters waren er toen nog nauwelijks in Nederland. Hij deed dat werk parttime, de andere helft van zijn tijd was hij hoofdredacteur van het maandblad Leeuwarder Gemeenschap. Daarnaast was hij directeur van de gelijknamige stichting die activiteiten ontplooide om ‘een hechtere gemeenschap te smeden’. Kuipers begon zijn carrière als journalist in zijn geboortestad Sneek (bij de Nieuwe Sneeker Courant) en werkte na de oorlog bij Het Vrije Volk en de Leeuwarder Courant. Met zijn stichting zette hij zich meer dan full time in voor Leeuwarden. Zo organiseerde hij bijvoorbeeld dansavonden in De Beurs (om de jeugd van de straat te houden). Om zijn geschreven woorden in zijn blad, en in zijn werk als gemeentevoorlichter te illustreren, fotografeerde hij Leeuwarden.

Meer over deze fototentoonstelling op de website van Omrop Fryslân.

Terug