De firma J.H. Drontman in de Sint Jacobsstraat rond 1900

Vanaf 3 augustus is een lapkepoepenroute door de Leeuwarder binnenstad beschikbaar. Dit initiatief van HCL en Fries Landbouwmuseum sluit aan bij de tentoonstelling ‘Hollandgänger’, die van 3 augustus tot en met 15 december te zien is in het Landbouwmuseum.

Interactie met het publiek in 'de Ark', het paviljoen in de Prinsentuin tijdens Culturele Hoofdstad LF-2018. Foto: Ruben van Vliet.

Het Historisch Centrum Leeuwarden wil de vaste tentoonstelling vernieuwen en begint binnenkort met een campagne om hier geld voor bijeen te zamelen. De huidige studiezaal wordt verbouwd tot een ruimte voor een breed publiek. "Met elkaar is het doel om 100.000 euro bij fondsen te werven voor de vernieuwing", vertelt Geart de Vries, directeur van het HCL.

Stephen en Katie Lindsay, samen met HCL-directeur Geart de Vries en oppertorenwachter William Lord voor de Oldehove. Foto: Jan de Vries

De Oldehove mocht vandaag (dinsdag 25 juni) om even na enen de 250-duizendste bezoeker verwelkomen. De gelukkigen waren Stephen en Katie Lindsay (met hun hondje) uit Kopenhagen. Zie ook de bijdrage van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant.

DNA Leeuwarden

De 18.000 buisjes met Leeuwarder DNA, het kunstproject van Hein de Graaf, krijgt een plek bij het HCL. Langs de buitenmuur komen de buisjes in een opstelling met een bijzondere lichtinstallatie, 24 meter lang en 3 meter hoog. Het werk is ook een afscheidskado voor burgemeester Ferd Crone, die tijdens de receptie op 27 juni alvast een boek over het project kreeg, dat vorig jaar in de hal van het gemeentehuis te zien was. Eind dit jaar zou de muur er moeten zijn.

Bearn Bilker met een groep geïnteresseerde wandelaars voor het HCL op 21 juni jl. (foto: Karin van der Woude/HCL)

De komende weken is Bearn Bilker, oud burgemeester van Kollumerland èn Leeuwarden-kenner, extra actief als stadsgids voor het HCL. Naast wandelingen rond het thema ‘de Friese Nassaus’ begeleidt hij ook tours langs adellijke woningen en sporen van ‘sterke’ vrouwen.