HCL-stadsgids Jes Wassenaar met enkele Duitse journalisten aan de wandel.

Deze door o.a. Merk Fryslân en NBTC Holland Marketing georganiseerde persreis stond in het teken van de Friese Nassaus. Naast het Princessehof werden onder meer het Stadhouderlijk Hof, de Grote Kerk en het Stadhuis bezocht. De komende maanden worden er veel (open) Nassauwandelingen aangeboden vanuit het HCL. Een deel van de Nassaupromotie gaat via de ‘Nassau metrolijn’ van het NBTC. Hierin wordt samengewerkt met andere Nassausteden.

De ingang tot de Buma-begraafplaats in Weidum. Alleen tijdens Open Monumentendag 14 september 2019, 10-17 uur, voor publiek opengesteld.

“Weelderig leven in de Leeuwarder Greidhoeke”

Leeuwarden is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een stedelijke gemeente tot een gemeente met een groot buitengebied. Ook daar is er sprake van een rijk cultureel erfgoed en daarom is de Leeuwarder Greidhoeke het thema van de Open Monumentendag Leeuwarden 2019.

Manifestatie 'Huzum, moai toch?'

Op zaterdag 1 juni 2019 is er om 14.00 uur in de Dorpskerk een bijeenkomst over Huizum waarvoor alle Huizumers en oud-Huizumers welkom zijn. De manifestatie heeft als titel: 'Huzum: moai toch?' en bestaat uit verhalen, muziek en poëzie over Huizum.

Op de foto van links naar rechts: kamerheer van koning Willem Alexander Geert Douma, burgemeester Ferd Crone, Commissaris van de Koning, Arno Brok en Jan Veltman, voorzitter kerkrentmeesters Grote Kerk. Foto: Rob Tigchelaar

In opdracht van het bestuur van de Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een informatieve brochure ontwikkeld over de Stadhouderlijke Grafruimte. Deze brochure ligt vanaf maandag 27 mei ter informatie klaar in de Grote of Jacobijnerkerk. Eerst in het Nederlands, maar spoedig ook in een Friese versie.

Schatkamer HCL

In het ondergrondse depot van het Historisch Centrum Leeuwarden is een tentoonstelling ingericht met schatten uit de archieven van de gemeente Leeuwarden.

In de schatkamer van het HCL zijn opmerkelijke voorwerpen en documenten tentoongesteld. De rondleiding sluit af in de expositieruimte.

Aanvang: 15.00 uur. Duur: ongeveer drie kwartier. Kosten: gratis. Maximaal 15 deelnemers. Opgave vooraf aanbevolen. Organisatie: HCL.

Terug