In minder dan twee maanden tijd heeft het Paviljoen Liwwadders in de Prinsentuin al 15.000 bezoekers getrokken. Donderdagmiddag 24 mei werden Quinty Roorda en haar broer Jorrit op de steiger van het paviljoen in de bloemetjes gezet. Jorrit studeert in Amsterdam en Quinty is leerling van de Leeuwarder basisschool LSV. Quinty kreeg het pakket Ontdek Leeuwarden, een kinderactiviteit in vier talen met expedities door de stad speciaal in het kader van LF2018.

Sinds de opening op 30 maart komen mensen uit alle windstreken naar dit HCL-onderdeel van de Talentuin van Lân fan Taal. Veel buitenlandse bezoekers, maar ook een boel Friezen en ‘gewone’ Liwwadders. Het eerdere drijvende clubhuis De Ark (het centrum voor architectuur) bestaat uit veel verrassende onderdelen voor jong en oud, met als rode draad het DNA van Leeuwarden. De belevingsexpositie is meertalig. De verhalen van geboren en getogen Leeuwarders, toevallige passanten, forenzen, toeristen en vluchtelingen komen hier samen. Maar men kan uiteraard ook kennismaken met de verhalen van de inwoners uit eerdere tijden. Zoals een terpbewoner uit de eerste eeuw, burgemeester Adje Lamberts die in 1580 de Spanjaarden uit Leeuwarden verjoeg en natuurlijk Saskia van Uylenburgh, de vrouw van wereldberoemd schilder Rembrandt van Rijn! Wat hield hen bezig? Hoe klonk hun taal? Wat zit er in hun DNA-buisje? Liwwadders van nu vertellen over hun DNA. Wat verbindt hen met de stad? Wat hebben zij in hun buisje gestopt, dat verwerkt is in het DNALWD2018-kunstwerk van kunstenaar Hein de Graaf in het gemeentehuis? De bezoeker kan zijn kennis over Leeuwarden testen, Liwwadders leren spreken en luisteren naar de mooiste Liwwadder liedjes. En men kan een boodschap achterlaten voor de toekomst.

Het HCL heeft voor deze expositie nauw samengewerkt met partner DNALWD2018. De buitenkant van het Paviljoen is aangekleed door kunstenaar Hein de Graaf en grafisch ontwerper Sjoukje Terpstra|DOK6268. Op een lichtkrant bovenop Liwwadders is te zien hoe Leeuwarden in het verleden op meer dan 200 verschillende manieren is geschreven en daarmee is opgenomen in het Guinness Book of World Records. Verder is er samengewerkt met Omrop Fryslân: de DNA-filmpjes van kinderprogramma Tsjek en van het Lân fan Taal-project Friezen om utens zijn te zien. Ook het RUG-project Stimmen van Fryslân presenteert zich in Paviljoen Liwwadders.

Het paviljoen wordt draaiende gehouden met hulp van tientallen vrijwilligers.

15.000ste bezoeker Paviljoen Liwwadders

Quinty en Jorrit Roorda, 15.000ste bezoeker Paviljoen Liwwadders

Stichting Nassau en Friesland en HCL bieden deze zomer op een aantal vrijdagen en zaterdagen extra Nassau-wandelingen aan. Naast de gebruikelijke algemene Nassau-wandeling zijn er nu ook wandelingen met als thema de prinsessen Anna van Hannover en Maria Louise.

In het Provinsjehûs is een gidsje met wandel- en fietsroutes gepresenteerd over de oorlog en het verzet in de stad. De route gaat bij locaties langs waar  Joodse gezinnen zijn weggehaald of waar b.v. een bombardement heeft plaatsgevonden. Het boekje is alweer het 29ste deeltje in de reeks Leeuwarder stadswandelingen Sporen van ...' 

Famillement 2018 was een groot succes. Het grootste familiehistorische evenement van Nederland streek zondag 3 juni 2018 neer in Leeuwarden. Ruim 3.100 bezoekers afkomstig uit het hele land lieten zich die dag inspireren en informeren over stamboomonderzoek op de internationale informatiemarkt en bij de verschillende lezingen, workshops en andere activiteiten.

Bevlogen sprekers
Oud-minister en bevlogen genealoog Pieter Winsemius beet zondagochtend het spits af en vertelde hoe hij door zijn vader en pake de wereld van de genealogie werd ingezogen. Na zijn eigen genealogie ging hij aan de slag met die van andere families. "We mogen allemaal blij zijn dat een zekere Uilke de Haan en Jitske Meintsma in 1794 met elkaar trouwden", aldus Winsemius. "Drie Friese olympische medaillewinnaars delen deze voorouders, namelijk: Sven Kramer, Suzanne Schulting en Jorrit Bergsma." Zie hierover ook een artikel van EenVandaag en de Leeuwarder Courant

Naast Winsemius deelde ook presentatrice Dieuwertje Blok haar ervaringen tijdens haar zoektocht naar haar voorouders in een Verborgen Verleden-interview. Verder trok auteur Kim Heijdenrijk een volle zaal met haar inspirerende verhaal over de zoektocht naar George Krul en ook bij de lezing over DNA van Rob van Drie waren de stoelen niet aan te slepen. Daarnaast was er veel interesse voor de lezingen van archivaris Harmen Snel en historica Els Kloek.

Famillement1Workshop Lilian de Bruijn, Famillement 2018

Divers Programma
Naast het lezingenprogramma konden bezoekers van het Famillement tussen 10 en 18 uur deelnemen aan de verschillende rondleidingen door de depots van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar, de Oldehove beklimmen, mee met een stadswandeling of een praamvaart maken. Ook was het uitgebreide lezingenprogramma een groot succes. Bezoekers gingen ook zelf aan de slag met hun familiegeschiedenis tijdens de drukbezochte workshop ‘familiegeschiedenis schrijven’ van redacteur Lilian de Bruijn van Gen.magazine.

Daarnaast was er grote interesse voor de expertmeetings. Met name Maarten Larmuseau trok veel bezoekers met zijn thema DNA-genealogie. "Ieder van ons draagt via DNA een levend archiefdocument mee," aldus Larmuseau. Hij ontkrachtte ook de mythe dat 10% van de mensen niet een kind van de hun bekende vader is. Het werkelijke aandeel koekoekskinderen ligt volgens hem tegenwoordig op zo'n 0,9%. Niet alleen experts kregen een podium, ook amateuronderzoekers. Zij deelden in de rubriek GenTalk hun onderzoekservaring. Dit waren bijzondere persoonlijke en innovatieve verhalen door onderzoekers jong (17 jaar!) en oud. Tot slot werd de uitgebreide informatiemarkt gretig bezocht en vonden er interessante ontmoetingen plaats tussen (verre) familieleden.

Prijswinnaars
Verder werd die dag voor de tiend ekeer de Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt. De winnaar van 2018 was Els van Mourik voor haar bijdrage aan Utrechtse parentelen voor 1650: 'De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen'. Ook werd de Dr. J. H. de Bruijn prijs uitgereikt aan de familie Etmans. Zij kregen voor hun werk aan de website Roosje Roos een cheque van € 2.500.

Famillement 2020
Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014, Utrecht 2016 en Leeuwarden 2018 wordt het volgende Famillement in 2020 in Amsterdam georganiseerd samen met Stadsarchief Amsterdam. Meer informatie over het volgende Famillement zal bekend worden gemaakt op www.famillement.nl

Het Famillement 2018 was een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerkten met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Must es kieke. Leeuwarden door het schildersoog van Beb Mulder (27 april t/m 2 september)

De in Leeuwarden geboren en getogen kunstenaar Beb Mulder maakte veertig schilderijen van plekken in de Leeuwarder binnenstad. Hoewel Mulder meestal abstract werkt, heeft hij deze schilderijen verrassend realistisch weergegeven. Samen vormen de kunstwerken een bijzonder panorama van de stad.

Panorama van Beb Mulder van de Voorstreek in noordelijke richting. 
Panorama van Beb Mulder van de Voorstreek in noordelijke richting.

De tentoonstelling is (binnen de reguliere openingstijden) te bekijken in het Historisch Centrum Leeuwarden/HCL (Groeneweg 1). Toegang: gratis.

Terug