Fragment boekomslag 'Stadwandelingen en fietsroutes Leeuwarden. Nieuwe architectuur in Leeuwarden - 25 gebouwen van na 2000'

Afgelopen zondag is het nieuwste deeltje in de reeks stadswandelingen en fietsroutes gepresenteerd. Het HCL/de gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met ARK Fryslân de uitgave van Nieuwe architectuur in Leeuwarden - 25 gebouwen van na 2000 het licht doen zien, waarin de 25 nieuwste gebouwen in Leeuwarden op deskundige wijze beschreven door architectuurhistoricus Dave Wendt.

De Schoppershof in 1920, met rechts op de achtergrond de Bonifatiustoren. Uitsnede van een tekening in krijt door Andries van der Sloot. Collectie Anton Belksma.

Een dezer dagen is het nieuwste nummer van Leovardia weer verschenen. Ook dit nummer kent weer een keur aan lezenswaardige artikelen. De bijdragen zijn dit keer van o.a. Henk Deinum, Jaap de Groot, Marten Mulder, Henk Oly, Leendert Plaisier, Meindert Wiersma. Een kleine greep uit de inhoud van dit nummer:

Greep uit de inhoud van Leovardia nr. 60

Werken van licht tot donker
Cor van der Ploeg, kweker aan de Potmarge
Tegenwoordig heet het een ‘groene long’ te zijn in het drukke stadsleven, met een mooi fietspad naar de binnenstad, een waterspeelplaats en diervriendelijke ‘plas- en drasoevers’. Maar ooit waren langs de vruchtbare oevers van stadsriviertje de Potmarge zo’n twintig kwekers actief. Groente, fruit en bloemen kwamen hier vandaan. Cor van der Ploeg, van 1937, zou je een kind van de Potmarge kunnen noemen.

Koopman en kramenbouwer Riemer van der Meulen
Op alle Leeuwarder markten thuis
Riemer van der Meulen is geboren Huzumer, maar het grootste deel van zijn jeugd woonde hij in Leeuwarden. Hij was een-manusje-van-alles, waarbij hij vooral werkte op de markt. In Leeuwarden was hij op alle markten thuis, als verkoper van textiel, vooral ondergoed, en kramenbouwer. Na zijn pensionering maakte hij replica’s van historische gebouwen waar hij in zijn jeugdjaren aan voorbij liep.

Wetterwille
Honderd jaar roeien in Leeuwarden
In Leeuwarden neemt in 1919 G. Quast het initiatief tot oprichting van een brede roeivereniging: Wettterwille. Het bestuur zorgt voor een geldlening, statuten, de aanschaf van boten en een geschikte locatie. De vereniging telt direct al 45 leden: 28 dames en 17 heren. Na de voortvarende start geraakt zij snel aan lager wal, maar het bestuur weet het tij in het volgende decennium te keren. Wetterwille is nu springlevend en gaat de toekomst optimistisch tegemoet.

De Buma-begraafplaats in Weidum
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september zal de particuliere, nog steeds in gebruik zijnde begraafplaats van de familie Buma voor publiek toegankelijk zijn. In de winter van 1825/1826 werd deze aangelegd door Bernhardus Buma, zijn vrouw Roline Maria Hora Siccama werd hier, in januari 1826, als eerste begraven.

Over een niet gebouwde bunker en een wèl gebouwde toren
In 1955 ontvangt de gemeente Leeuwarden een bouwaanvraag voor een ‘Commandopost Bescherming Bevolking’, maar er is geen ondernemer die de bouw van de bunker wil aannemen. De ook in 1955 ingediende bouwaanvraag voor een luchtwachttoren heeft wel resultaat. Waar stond die toren eigenlijk?

In Memoriam
Piet van der Wal 1946-2019
Oud-wethouder Henk Deinum sprak dit In memoriam uit op 28 maart tijdens de herdenking van Pieter Daam van der Wal, die sinds 1972 tot 2017, met tussenpozen, lid was van de Leeuwarder gemeenteraad voor achtereenvolgens Axies (later: PAL), dat uiteindelijk fuseerde met GroenLinks.

Terug

Foto: Gitte Brugman

Gitte Brugman legde de laatste 100 dagen van Ferd Crone in de functie van burgemeester van Leeuwarden vast in een reeks foto’s. Ook de eerste honderd dagen van zijn burgemeestersambt heeft ze destijds vastgelegd. De foto's zijn tot en met 8 september digitaal te zien in de leeszaal van HCL. Lees meer op de webpagina van de Leeuwarder Courant van zaterdag 18 augustus.

Weidum met kaatsveld en het oude gemeentehuis

n Monumentendag 2019 in de gemeente Leeuwarden bracht stad en platteland aangenaam bij elkaar. Naar schatting ruim 3000 bezoekers hebben een mooie en zonnige Open Monumentendag in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears beleefd. Vooral de Buma begraafplaats van de familie van de huidige burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden trok veel geïnteresseerde belangstelling met meer dan 800 bezoeken. De burgemeester opende ‘s ochtends deze Monumentendag en maakte van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met inwoners van de dorpen: hij heeft zaterdag een groot deel van de opengestelde objecten bezocht.

De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.
De pastorie van Jorwerd aan de Sluytermanwei 6.

Opvallend veel bezoekers kozen de (elektrische) fiets; er stond weinig wind en de temperatuur was aangenaam. Van de hop-on-hop-off bus naar de 4 dorpen werd veelvuldig gebruikmaakt. Ook de gratis sloepvaart tussen Bears en Jorwert was populair. Er gingen ook meer jongeren op pad. De werkgroep Open Monumentendag organiseerde in de afgelopen weken een Klassendag op basisscholen in de dorpen om de belangstelling voor de historie van eigen streek en dorp te vergroten. Dat lijkt goed geslaagd te zijn.

De Leeuwarder Open Monumentendag op zaterdag 14 september was gewijd aan de Leeuwarder Greidhoeke met de dorpen Mantgum, Weidum, Jorwerd  e.o. Ook het Eysingahuis in Leeuwarden was open voor publiek tussen 10:00 en 16:00 u.

Meer informatie is terug te lezen in het persbericht van 22 augustus 2019. Ook kan de brochure nog worden gedownload, waarin op overzichtelijke wijze de objecten en evenementen staan vermeld die konden worden bezocht. Ook de De bijbehorende overzichtskaart van het gebied en een kaartje waarbij is ingezoomd op Mantgum blijven nog even beschikbaar voor de monumentenliefhebbers!  

Terug

Interieur winkel HCL. Foto Jacob van Essen - Fotobureau 'Hoge Noorden'

Gezellige drukte tijdens Uit in Huis: bijna 250 bezoekers in het HCL, bijna 600 in de Oldehove en ongeveer 100 in het Pier Pander Museum. Alle wandelingen, rondleidingen en de fietstocht langs sporen van oorlog en verzet waren nagenoeg volgeboekt.

Zondag 8 september vond de allereerste editie van Uit in Huis festival plaats in de binnenstad van Leeuwarden. Uit in Huis is de aftrap van het culturele seizoen. Deze zondagmiddag waren verschillende culturele instellingen gratis te bezoeken en werd er een cultureel programma gepresenteerd.

In het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en de aan het HCL verbonden Oldehove, Pier Pander Museum en Pier Pander Tempel werden tijdens UIT IN HUIS activiteiten georganiseerd. Een aantal activiteiten legde een relatie met het programma voor het volgend seizoen.

In het HCL waren verschillende tentoonstellingen en presentaties te bekijken, zoals de tentoonstelling ‘Wroeter met verf. Leeuwarden gezien door Andries van der Sloot (1883-1955)’en de expositie 'Midnight Alleys Roam' met foto’s van Leeuwarder stegen. Fotograaf Dineke Kaal was aanwezig (van 14.00 tot 16.00 uur) om toelichting te geven. Ook werd er oud filmmateriaal vertoond van festiviteiten in de stad.

Doorkijkje richting Langepijp vanuit de Bagijnesteeg. Fototentoonstelling 'Midnight Alleys Roam' van straatfotografe Dineke Kaal
Doorkijkje richting Langepijp vanuit de Bagijnesteeg. Fototentoonstelling 'Midnight Alleys Roam' van straatfotografe Dineke Kaal

Voor het HCL stond een stand van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Bij die stand en in de winkel van het HCL golden enkele speciale aanbiedingen. 

 

Terug