Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

406 HCL zoek museumdocenten pdf

 Wij zijn op zoek naar flexibele en enthousiaste mensen die tegen betaling of als vrijwilliger schoolgroepen willen begeleiden.

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)

Het HCL is de archiefbewaarplaats van de gemeente Leeuwarden en hét centrum voor cultureel erfgoed van Leeuwarden. Wij organiseren exposities en stadswandelingen. Ook beheren wij de kunstcollectie van de gemeente Leeuwarden, het archeologische steunpunt Leeuwarden, het Pier Pander Museum met Tempel en de beroemde scheve Oldehove-toren. Daarnaast zet het HCL zich in voor behoud van het stadsfries Liwwadders.

Educatie

De educatieve dienst bestaat uit twee educatief medewerkers en een groep van op afroep beschikbare museumdocenten. Wij ontvangen zo'n 250 schoolgroepen per jaar, uit alle geledingen van het onderwijs: van basisschool tot en met universiteit. Kijk voor een overzicht van onze onderwijsprogramma's op: https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderwijs.

Interesse? Bekijk dan hier wie wij zoeken en hoe je kan reageren.