Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Van een paar terpdorpjes tot Culturele Hoofdstad van Europa. Het kan verkeren! De geschiedenis van Leeuwarden zit vol verhalen. In de Canon van Leeuwarden komen die tot leven. In 25 vensters worden de meest bijzondere gebeurtenissen, gebouwen en personen voorbij. Van het Bieroproer tot Kneppelfreed, van de Oldehove tot de Achmeatoren en van Willem Lodewijk tot Mata Hari.

De Canon van Leeuwarden biedt een overzicht van enkele bijzondere gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen uit de geschiedenis van Leeuwarden. Het is een plaatselijke variant op de landelijke Canon van Nederland. Het overzicht is onvolledig en niet uitputtend: het is een selectie op basis van relevantie, aanwezig (beeld)materiaal en aansluiting bij de tijdvakken die in het geschiedenisonderwijs worden gehanteerd. Het Fries Museum, het Fries Verzetsmuseum en Tresoar zijn betrokken bij de totstandkoming van de canon.

canonvanleeuwarden min

Voor het onderwijs
De Canon van Leeuwarden is geschreven voor het onderwijs, specifiek voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op dinsdag 14 november is de Canon van Leeuwarden, in het bijzijn van 70 leerlingen van OBS De Oldenije uit Leeuwarden, officieel gelanceerd.

Klik hier om de Canon van Leeuwarden te bekijken!

Lancering Canon van Leeuwarden
Foto: Mitch de Pon / Gemeente Leeuwarden