Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Van een paar terpdorpjes tot Culturele Hoofdstad van Europa. Het kan verkeren! De geschiedenis van Leeuwarden zit vol verhalen. In de Canon van Leeuwarden komen die tot leven. In 25 vensters worden de meest bijzondere gebeurtenissen, gebouwen en personen voorbij. Van het Bieroproer tot Kneppelfreed, van de Oldehove tot de Achmeatoren en van Willem Lodewijk tot Mata Hari.

De Canon van Leeuwarden biedt een overzicht van enkele bijzondere gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen uit de geschiedenis van Leeuwarden. Het is een plaatselijke variant op de landelijke Canon van Nederland. Het overzicht is onvolledig en niet uitputtend: het is een selectie op basis van relevantie, aanwezig (beeld)materiaal en aansluiting bij de tijdvakken die in het geschiedenisonderwijs worden gehanteerd. De Canon van Leeuwarden is geschreven voor het onderwijs, voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De Canon van Leeuwarden is een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden, met medewerking van Tresoar en het Fries Museum. 

Canon van Leeuwarden

Klik hier om de Canon van Leeuwarden te bekijken!