Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 


Primaire bronnen na 1811:

 

Bevolking en specifieke (beroeps)groepen:

      De met een * aangegeven digitale xml-toegangen zijn nog niet op AlleFriezen geplaatst, omdat deze eerst een omvangrijke bewerking moeten ondergaan om aan de vereiste databaseatructuur te voldoen. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het najaar van 2021 ter hand worden genomen, zodat deze naar verwachting begin volgend jaar eveneens via Alle Friezen kunnen worden geraadpleegd. Voorlopig wordt er nog doorgelinkt naar een niet meer geactuliseerde versie van onze oude website, doch dit is van tijdelijke aard! 


Familiewapens, grafschriften en genealogische correspondentie