Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Voor diepgravend onderzoek in de archieven van de voormalige gemeenten verdient het aanbeveling om van tevoren via de e-mail een afspraak te maken met een terzakekundige van het HCL. Naast deze archieven treft u hieronder eveneens links naar de archieftoegangen van de bij Tresoar berustende archieven van de Nedergerechten van de gelijknamige Grietenijen (tot 1811), alsmede naar de gedigitaliseerde onderdelen ervan op Alle Friezen aan.

Naam (deel)archief  / gescande onderdelen

Ondergebracht/bewaard bij:

   

Nedergerecht Leeuwarderadeel 1535-1811

Tresoar

Scans Nedergerecht Leeuwarderadeel

Alle Friezen

Leeuwarderadeel 1511-2018
(in bewerking)

Historisch Centrum Leeuwarden

   

Nedergerecht Idaarderadeel 1603-1811

Tresoar

Scans Nedergerecht Idaarderadeel

Alle Friezen

Idaarderadeel 1479-1811 (1812)

Historisch Centrum Leeuwarden

Grouw 1812-1816

Historisch Centrum Leeuwarden

Roordahuizum 1812-1816

Historisch Centrum Leeuwarden

Idaarderadeel 1816-1921

Historisch Centrum Leeuwarden

Idaarderadeel 1922-1942

Historisch Centrum Leeuwarden

Idaarderadeel 1943-1983

Historisch Centrum Leeuwarden

   

Nedergerecht Utingeradeel 1641-1811

Tresoar

Scans Nedergerecht Utingeradeel

Alle Friezen

Utingeradeel 1685-1811

Historisch Centrum Leeuwarden

Akkrum 1812-1816

Historisch Centrum Leeuwarden

Oldeboorn 1812-1816

Historisch Centrum Leeuwarden

Utingeradeel 1816-1914

Historisch Centrum Leeuwarden

Utingeradeel 1915-1948

Historisch Centrum Leeuwarden

Utingeradeel 1949-1983

Historisch Centrum Leeuwarden

   

Nedergerecht Rauwerderhem 1641-1811

Tresoar

Scans Nedergerecht Rauwerderhem

Alle Friezen

Rauwerderhem 1608-1815

Historisch Centrum Leeuwarden

Rauwerderhem 1816-1935

Historisch Centrum Leeuwarden

Rauwerderhem 1936-1983

Historisch Centrum Leeuwarden

   

Nedergerecht Baarderadeel 1554-1811

Tresoar

Scans Nedergerecht Baarderadeel

Alle Friezen

Baarderadeel 1811-1985

Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’