Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Cornjum, Brédyk 1, 1939

Bouw en hinderwetvergunningen

beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. Milieuhygiëne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1440-1696 Minutenvan verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1919-1942.
Hinderwetvergunning
1450 Cornjum, Brédyk 1, 1939
Plaatsnaam:
Cornjum
Straatnaam:
Brédyk
Huisnummer:
1
Datering:
1939
Verleend voor:
Benzinepomp met reservoir
Kadastraal nummer:
Gemeente Jelsum, sectie A, nr. 506
Omvang:
1939
Ga naar dit stuk: