Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Oldeboorn, Wjitteringswei 20, 1982

Bouw en hinderwetvergunningen

beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.4. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.4.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1440-1566 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1949-1983.
Hinderwetvergunning
1530 Oldeboorn, Wjitteringswei 20, 1982
Plaatsnaam:
Oldeboorn
Straatnaam:
Wjitteringswei
Huisnummer:
20
Datering:
1982
Verleend voor:
frituurinrichting
Omvang:
1982