Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Grouw, Mr. P. Jelles Troelstrawei 32, 1945-1953
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. MilieuhygiĆ«ne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1759-1904 Minuten van verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1943-1983.
Hinderwetvergunning
1806 Grouw, Mr. P. Jelles Troelstrawei 32, 1945-1953
Plaatsnaam:
Grouw
Straatnaam:
Mr. P. Jelles Troelstrawei
Huisnummer:
32
Datering:
1945-1953
Verleend voor:
garagebedrijf met benzinepomp
Omvang:
1945